Anadolu Yakası Ceza Avukatı

Anasayfa / Blog / Anadolu Yakası Ceza Avukatı


İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı 

Ceza avukatı çoğunlukla bireylerin mağduriyetleri gidermek ve özgürlüklerini kazanmak için hukuki yardım yapar. Zira toplumun en hassas taraflarını oluşturan bütün sorunları ele almaktadır. Ayrıca ceza avukatlarının branş bakımından diğer branş avukatlarına göre savunuş ve ilgi konuları farklılık göstermektedir. Ceza avukatları diğer avukatlara nazaran halk ya da kişilerin özgürlükleri ve mağdur kalma durumlarını ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcamaktadır.

İstanbul Anadolu Yakası ceza avukatı, zanlı ya da şüpheli kişiye avukatlık yaparken, müdafi olarak adlandırılır. Müdafaa etmekten türeyen müdafi ismi hukuk dalında oldukça çok kullanılmaktadır.

İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı İlgi Alanları

İstanbul Anadolu Yakası ceza avukatı hukuki değerler gereği kişinin değerlerini ve haklarını savunan taraftır. Hukuki yardım yaptığı bireyin cezasını indirmek, cezasını ortadan kaldırmak veya mağdur kaldığı durumlarda gerekli işlemleri yerine getirebilmesi için ortaya çıkmaktadır. Ancak ceza avukatları sadece şu konular üzerinde durabilmektedir.

 

Özel Belgede Sahtecilik

Özel belgede sahtecilik, hukuki niteliklere sahip olup ancak özel olan belgelere sahtecilik katılmasında ortaya çıkmaktadır ayrıca Türk Ceza Kanunu gereği suç niteliğindedir. Belgede sahtecilik konu bakımından resmi ve özel olarak incelenmektedir. Özel belgede sahtecilik suçu farklı yollar ile karşımıza çıksa da suç durumu benzerlik gösterir.

Yani özel olan belgeyi sahte bir şekilde düzenleyen bireyde, gerçek olan bir belgeyi aldatmak amacıyla değiştirip kullanmakta, sahte olduğunu bilip buna rağmen belgeyi kullanmakta suçtur. Bununla birlikte üç farklı gözüken suçun üçünü birlikte işleyen zanlıda herhangi birini işleyen zanlıda aynı cezayı almaktadır. Buna benzer değerli ve uzman tarafından daha detaylı bilgiler alabilmeniz için İstanbul Anadolu Yakası ceza avukatı ile iletişime geçin.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Resmi belgede sahtecilik suçu kamu üzerinde işlenen suçlar arasına girmektedir. Özel belgede sahtecilik suçu ile en büyük farkı burada meydana gelmektedir. Zira resmi evraklara yapılan her türlü sahtecilik karşısında Türk Ceza Kanunu gereği mağdur her zaman devlet olmaktadır.

Kişiler bu suçu; resmî belgeyi sahte şekilde üreterek, resmi olan belgeyi mevzuata aykırı bir şekilde düzenlemesi, resmî belgeyi aldatmak niyetiyle değiştirmek, resmî belge yerine sahte resmî belge kullanmak gibi fiiller ile bu suça bulaşabilir.

T ürk Ceza Kanunu bu suçların teşvikini en aza indirmek ve ortadan kaldırmak için suçların karşılığını maddeler ile ortaya koymuştur. Ceza avukatları mevzuatların detayına hakîm oldukları için en doğru ve pratik hamleleri işin uzmanları yani İstanbul Anadolu Yakası ceza avukatlı tarafından yapılmaktadır.

Dolandırıcılık

Dolandırıcılık, Türk Ceza Kanunu gereği suç sayılıp maddi ve manevi niteliklere ayrılmıştır. Manevi niteliğin ardı gene maddi boyutta çıkmaktadır. Dolandırıcılık bir kişinin diğer bir kişiye dolandırarak maddi kaybına neden olup, maddi kazanç sağlamasından ortaya çıkar. Yani diğer bir kişiye zarar verir bu da kanunlar gereği hem haksız kazanç sağlayıp haksız yere başka bir bireye zarar vermesi suçtur.

Hakaret Suçu

Hakaret suçu, Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Herhangi bir kişinin onur, saygınlık ve şerefini düşünmeden küçük düşürecek herhangi bir eylem ya da kısıtlamalar hakaret suçu olarak nitelenir.

Hakaret suçunda asıl kriterler bireyin özsaygısı ve şerefidir. Bireylerin hukuki değer bağlamında haysiyet, onur ve şerefi bulunur. Bu nedenle her bireyin haysiyetine, onuruna ve şerefini incitecek ya da lekeleyecek ithaflar ya da sözler Türk Ceza Kanunu gereği suç unsuru olarak sayılmaktadır.

Basit Yargılama Usulü Nedir

Basit yargılama usulü belirtilen iddianame kabul edilip sonrasında belirli suçlar için mahkemenin sonucunu belirleyip duruşma sahnesini yaşamadan evrak üzerinde yürütülmesiyle ortaya çıkar. Aynı zamanda sıradan yargılama usulünden daha hızlı bir şekilde işlenen bir ceza mahkemesi şeklidir.

Basit yargılama usulü diğer türlerine göre alınan cezayı dörtte bir (1/4) şeklinde cezai indirim uygulamaktadır. Basit yargılama usulü Türk Ceza Kanunu sonucunda mahkemenin 5271 sayılı kararnamesi içinde düzenlenmiştir.

Belirtilen usulde her türlü koşul olağan olsa dahi basit yargılama usulü uygulaması yapması mümkün olacaktır. İstanbul Anadolu Yakası Ceza avukatı bu konu da isteklerini dava öncesinde bildirmek zorundadır. Mahkeme açıldıktan sonra mahkeme de yetkili idari kişiler davanın koşullarına göre daha hızlı ve net bir şekilde yargılamak adına bu yola başvurabilir ve basit yargılama usulü ile davayı çözüme kavuşturabilir. Bu nedenle taktir idari yetkililerin elindedir.

Aksi takdirde bu koşulların sağlanmaması sonucu olağan yargılama usulü devreye girecektir. Öte yandan belirtilen usulde yer alan belirli hakların; mağdur ya da zanlı hak mağduriyeti yaşanabilir. Bunun sonucunda adil hakkı yargılamada hak ihlallerine yol açacaktır.

Ayrıca iddianameyi kabul eden mahkeme ceza davası için basit yargılama usullerini uygulayıp uygulamayacağına karar verecektir. Bunun ardından mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra duruşma günü belirlenirse usulü değiştiremeyecektir. Yani duruşma tarihi belirlendikten sonra basit yargılama usulü için dönüş sağlanamayacaktır ve olağan yargılama usulü ile yargılamaya tabi tutulacaktır.

Tehdit Suçu

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu gereği suç olarak sayılıp Türk Dil Kurumu karşılığı gözdağı olarak bildirilmiştir. Herhangi bir kişinin kendisinin ya da yakın bir kişinin yaşamına vücut dokunulmazlığına veya cinsel dokunulmazlığına, mal varlığına karşı bir eylem gerçekleştireceğinden bahsetmesi ya da ithafta bulunması suç kapsamı içerisinde incelenmektedir.

Türk Ceza Kanunu 106. Maddesi tehdit suçunun karşılığını tehdit türlerine göre ayırmıştır. Tehdit herhangi bir bireyin kendisinin veya yakınlarının, yaşamına, vücut bütünlüğüne ya da cinsel dokunulmazlığına dil uzatması 6 yıl ila 2 yıl kadar hapis cezası ile nitelemiştir.