Dava Açma Süresi

Anasayfa / Blog / Dava Açma Süresi


Davaların işleme alınabilmesi için açılan davanın kanunda belirtilen süreler içerisinde açılması büyük önem taşımaktadır. Kanunda belirtilen süre içerisinde açılmayan davalarda zaman aşımı devreye girerek dava açma işlemi başlatılamamaktadır. Bu nedenle dava açma sürecini dikkatli bir şekilde takip etmek büyük önem taşımaktadır. İdari yargıda dava açma süreleri idari davalar ve vergi davaları için farklılıklar gösterebilmekte ve dava açma süreçlerinde değişim olabilmektedir. Dava açma süreleri ise genel olarak idari davalarda 60 gün vergi davalarında ise 30 gün olarak süre belirlemesine tabi tutulmaktadır. Bazı özel kanunlarda ise bu dava sürelerinde kısaltma yapılabilmektedir. 

Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?

Dava açma sürelerinde tatil günleri dava açma süresine dahil edilmemektedir. Genel olarak dava süreleri tebliğ, yayın ve ilan tarihinin başlangıcından itibaren sayılmaktadır. İdari uyuşmazlıklara istinaden açılan davalarda ise bu süreç yazılı bildirim yapıldıktan sonra başlamaktadır. Adresi belli olmayan kişilerde özel kanunlarında belirtilmekte olan hükümlere istinaden ilan yolu üzerinden yapılan bildirim durumlarında, özel kanununda aksine bir hüküm belirtilmediği takdirde, son ilan tarihini takip etmekte olan günden itibaren başlayarak 15 gün sonra süre işlemeye başlamaktadır.