Dava Dosyası Karara Çıkmış Ne Demek?

Dava Dosyası Karara Çıkmış Ne Demek?

Dava dosyası karara çıkmış demek davanın artık kesinleşmiş yani net bir şekilde sonuca varmış olduğu anlamına gelmektedir. Dava dosyasının karara çıkması sonucunda karar kesinleşerek uygulanır ve asla kararda bir değişim söz konusu olamaz. Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri kapsamında olan dosyalarda geçerli işlemleri kapsamaktadır. Dava dosyasının karara çıkmış olması son karar için ifade edilmektedir. Dava dosyasının karara çıkma şekli esastan ve usulden olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Dosyanın esastan karara çıkması; davaya sebep olan söz konusu uyuşmazlık ile ilgili olarak kısmen kabul ya da ret ya da kabul, ret şeklinde karar verilmesi durumudur. Dosyanın usulden karara çıkması; davanın usul sebebi ile reddine karar verilmesidir.

Dava Dosyasının Karara Çıkma Süresi

Dava dosyasının karara çıkma süresinde  süreç dava dosyasının durumuna ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik göstermetedir. 

Kiracı tahliye avukatı ve sorularınız için tıklayın

 


Konu ile ilgili diğer Yazılarımız