Gebze Avukat

Anasayfa / Blog / Gebze Avukat


Gebze Avukat

Gebze Avukat büromuz hukukun çeşitli alanlarında gerekli donanıma ve tecrübeye sahip olarak sizlere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Her daim müvekkillerine en iyi ve en hızlı avukatlık hizmeti sunma gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Hukuk büromuz içerisinde iş hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, tahliye hukuku ve arabuluculuk hizmetleri verilmektedir. Hizmet sunmuş olduğumuz diğer hukuk faaliyetlerimiz için Gebze avukat hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Davalarınızın takibi ve yasal sürecin en sağlıklı şekilde sizler adına yürütülmesi için alanında uzman ve deneyimli avukatlar ile görüşebilirsiniz.

 

İş Hukuku

Gebze avukat büromuz iş hukuku ile ilgili deneyimli avukat kadrosu ile hizmet sunmaktadır. İş hukuku genel olarak işçi ve işveren ile ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıkları konu edinmektedir. Özelikle işten çıkartılma ve işe alma usullerinin ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ile ilgili hukuk büromuzdan profesyonel hukuki destek talep edebilirsiniz.

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara bağlı olarak açılacak olan davaların takibi ve aynı zamanda avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri de tarafımızca yapılmaktadır. Bireysel iş hukuku dışında toplu iş hukuku kapsamındaki tüm uyuşmazlıklar için de uygun bir hukuk bürosu ile görüşebilirsiniz.

Toplu iş hukuku kapsamında toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, grev ve lokavt şartları ile sendikaları ilgilendiren tüm davalarda yasal süreci sizler adınıza takip etmekteyiz.

Gebze avukat büromuz özellikle işe iade davalarında haklarını alamayan işçiler için vekillik yaparak haklarını savunmaktadır. Aynı zamanda işveren vekili olarak da görevlerini sürdürmektedirler.

 

Gayrimenkul Hukuku

Gebze avukat ekibimiz gayrimenkul hukuku kapsamındaki tüm davalarınız için de bugüne kadar edinmiş oldukları tecrübe ve deneyimler ile yanınızda olmaktadır. Gayrimenkul hukuku içerisinde değerlendiren inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ipotek tesisi, intifa hakkı, geçit hakkı, ruhsatlandırma ve tapuya şerhlerin yapılması gibi her türlü konuda profesyonel olarak danışmanlık yapılmaktadır.

Tüm taşınmazları kapsayan gayrimenkul hukuku taraflar arasındaki uyuşmazlıklara da çözüm üretmektedir. Genel olarak gayrimenkul hukukunun çok geniş bir konu kapasitesine sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Kira ve inşaat sözleşmeleri ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi çok farklı alanda da yine gayrimenkul hukuku göz önünde bulundurularak işlemler yapılmaktadır. Bu alanlarda açılacak veya açılmış olan tüm davalar için ve izale-i şüyu davası için de avukat ekibimizden profesyonel olarak vekillik ve danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz. Ayrıca tapu iptali ve tescil davaları için de yine gayrimenkul hukukuna ait hükümler uygulanmaktadır.

 

Miras Hukuku

Gebze’de faaliyet gösteren hukuk büromuz tüm miras davaları için vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Miras hukukunu kapsayan konular çerçevesinde vasiyetname düzenlenmesinden mirastan feragat sözleşmesine kadar pek çok farklı alanda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Miras hukuku kişinin ölümü ya da gaipliği durumunda mirasının kimlere paylaştırılacağını ve bu payların oranları ile nasıl verileceği hakkındaki tüm kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ayrıca miras hukuku içerisinde reddi miras, muris muvazaası davalarının açılması, veraset işlemleri ve ortaklığın giderilmesi gibi pek çok dava da yer almaktadır.

Vasiyetnamenin iptali davası, tenkis davasının açılması ve takibi gibi tüm süreçleriniz için avukat ekibimiz ile görüşebilirsiniz. Ekibimiz müvekkillerine miras hukuku içerisinde açılmış veya açılacak olan tüm davalarda profesyonel olarak hukuki destek vermektedir.

 

Arabulucu Avukat

Arabulucu avukat genel olarak özel hukuk kapsamındaki uyuşmazlıkların tarafları dışındaki üçüncü bir kişinin hakemliğine gerek görülmesidir. Hukuki olarak arabuluculuk iki farklı kategoride incelenmektedir. Hem zorunlu hem de ihtiyari arabuluculuk olmak üzere ayrılmaktadır.

Zorunlu arabuluculuk genellikle kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve eksik ödenen maaşlarda devreye girmektedir.

İhtiyari arabuluculuk hizmeti için tarafların herhangi bir zorunluluğu olmadığı halde arabulucuya gitmek istemlerinde devreye girmektedir. İhtiyari arabuluculuk için tüm özel hukuk uyuşmazlıkları için uygundur.

 

Tahliye Hukuku

Taşınmaz ve gayrimenkuller ile ilgili tahliye uyuşmazlıkları genel olarak tahliye hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Kiracılardan veya malikten kaynaklı olarak taşınmazın boşaltılması için dava açılması gerekebilir. Bu süreçte de kiracının tahliye edilmesi için tahliye davası talep edilmektedir.

Mahkeme kararı ile kiracının taşınması sağlanabilmektedir. Bu süreçte tahliye hukuku içerisinde kira sözleşmeleri de büyük bir öneme sahiptir. Hem Borçlar Hukuku içerisinde hem de İcra İflas Kanunu içerisinde de tahliye konusu yer bulmaktadır. Mahkeme gerekli olan şartların oluştuğuna kanaat getirdiği takdirde kiracının tahliye davası açılarak tahliye edilebileceğini belirtmektedir.

Tahliye hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklar ve davalar için Gebze de bulunan avukatlar ile görüşebilir ve vekillik desteği talep edebilirsiniz.

 

Şirketler Hukuku

Hem Türk hem de yabancı sermayeli tüm şirket kuruluşları ve bu şirketlere bağlı olarak çalışmalarını sürdüren şirketlerin hepsi şirketler hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Şirketler hukuku genel olarak şirketlerin hukuki yönden daha sağlam bir alt yapıya sahip olması için düzenlenmektedir. Bunun için de tüm bu süreç çerçevesinde gerekli kararların verilmesi ve uygulanması için hukuki destek talep edebilirsiniz.

Şirketlerin birleşmesi ve devralınması ile ilgili açılmış veya açılacak olan davalarınız şirketler hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca sözleşme hukuku da yine şirketler hukuku içerisinde değerlendirilmektedir.

Anonim, limited veya yabancı şirketlerin kuruluşu ve şirketler arasındaki uyuşmazlıklardaki tüm davalar ile şirketler hukuku ilgilenmektedir. Dilediğiniz zaman şirketler hukuku içerisinde bulunan davalarınız için vekillik ve danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz.