Gebze Kiracı Tahliye Avukatı

Anasayfa / Blog / Gebze Kiracı Tahliye Avukatı


Gebze Kiracı Tahliye Avukatı

Gebze Kiracı Tahliye Avukatı, Kiracı tahliye davasını üstlenmekte olan yetkili kişilere verilen isimdir. Bu dava, kiracı olan kişilere açılmaktadır. Kiracı durumundaki kişiler içinde bulundukları mülkleri terk etmediklerinden kaynaklı olarak mal sahipleri bu davaları açmak durumunda kalırlar.

Gebze Kiracı Tahliye Davası Avukatı Nedir? Ne İş Yapar?

Kira hukuku avukatı, müvekkili için hukuka dayalı olan bir kira kontratı düzenler.

Çok sayıda kullanılmakta olan sözleşme çeşitlerini ve protokolleri hazır hale getirir.

Yapılan kira sözleşmelerine uyulmadığı durumlarda mülk sahibi tarafından açılmış olan kiracı tahliye davalarına avukatlık eder. Konu ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesinde vekillik görevi üstlenir.

İcra Takibine Dayalı Tahliye Davası Nedir?

İcra Takibine Dayalı Tahliye Davası, mülk sahipleri tarafından sıklıkla açılmakta olan bir dava türüdür. Oluşan bu tür davalarda kiracı, ödeme emrine göre bir itirazda bulunmaz ve ödemeleri verilen sürede yapmazsa ancak sürenin sonunda toplu ödeme yaparsa mülk sahibi haciz uygulayamaz. Bu durumlarda yeniden dava açma sürecine gidebilir.

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Davası

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Davası, ülkemizde en sık açılan dava türüdür. Kiracı kullanmakta olduğu mülkü tahliye etmediğinde ve kanun maddelerinde haksız olmasına karşın çıkmamakta ısrarcı olduğu durumlarda açılan davalardır.

İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davası

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası, kiracının kirasını aksatmadan ve peşin olarak ödemesi gerekirken iki ay üst üste ödemediği durumlarda açılmakta olan dava türdür.

Bu durumlarda Yapı sahibi tarafından kiracıya iki defa ayrı ayrı ihtar belgesi gönderilir. Yazılı olarak yapılan bu ihtarlara karşın bir cevap alınamadığında ise mülk sahibi kira sözleşmesini fes etme hakkına sahip olabilir.

Mülk sahibi ihtar yazının gönderilmesinden itibaren bir ay içerisinde kiracı tahliye davası açabilme hakkına sahip olur.

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Nedir?


İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası, mülk sahibinin bir anda ihtiyacının oluşmasından kaynaklı açılan dava türleridir. Kiraya verilmiş olan mülk, asıl sahibi için ihtiyaç duyulduğunda dava açılarak yapılmış olan kira sözleşmesi fes edilir.

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

Yeni Malik İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası, kiralık durumdaki yapının satışı ile yeni sahiplerinin kiracıya açmış olduğu dava türüdür. Taşınmazın yeni sahibi, işlem tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kiracıya yazılı beyanda bulunarak; 6 ay zaman süresinde terk etme uyarısında bulunur.

Gebze Kiracı Tahliye Avukatı hizmetlerimiz yukarıdaki gibi adı geçmekte olan davalarda hizmet vermektedir. Kiracı tahliye Avukatı Ankara ve Kiracı tahliye avukatı İzmir hizmetleri gibi İstanbul’da da benzer şekildedir.

Kiracı tahliye avukat ücreti 2022

Kiracı tahliye avukat ücreti 2022 senesi için kanunda beyan edilmekte olan biçimde tanzim edilmektedir.