İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Anasayfa / Blog / İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?


İstinaf kelimesi kelime anlamı olarak baştan alma, yeniden başlama demektir. Bu ifadeden çıkılarak kullanılan istinaf da ilk mahkemede verilen kararın yeniden değerlendirilmesidir. Karara bağlanan ilk derece mahkemelerdeki dava dosyası baştan sona yeniden incelenip değerlendirilir. İncelemeler sonrasında ilk mahkemede verilen kararın yasal olan ve olmayan hükümlerine bakılır. Sorun yok ise ilk karar geçerliliğini korur değil ise ikinci mahkemedeki karar açıklanır.

Maddi olay ile hukuki bakımdan denetlemeleri de bölge adliye mahkemesi yapar. Temyiz de istinaf mahkemesi aşamasında geçmiş olan ve tekrar istinafa gidilemeyecek olan davaların kanun yolu üzerinden yeniden incelenmesinin istenmesidir.

İstinaf Mahkemesi Ne Demektir?

İstinaf mahkemesi ikinci derece mahkeme olarak isimlendirilmektedir. Yani ilk derecede verilen kararı değerlendiren ve detaylı inceleyerek yeniden karar bağlayan mahkeme istinaf mahkemesidir. Yapılan değerlendirilmeler 5235 sayılı kanunda yazan görev ve sorumluluklar çerçevesinde izlenmektedir. İstinaf mahkemelerdeki karar ilk derce mahkemedeki kararı bozmaz ama kararın üzerinde onarımlar yapabilmektedir. Kararın bozulması için temyize gidilmesi gereklidir.

Bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerini ifade etmek için istinaf mahkemeleri tabiri kullanılır. Ülkemizde istinaf mahkemelerinin kurulması geç olmuştur. İlk derece mahkemelerin verdiği kararlar üçüncü derece mahkemeler olan Yargıtay üzerinden istinaf edilmekteydi. Bu durumda Yargıtay’ın iş yükünü ağırlaştırmıştı. Ama artık istinaf mahkemeleri 2016 yılından bu yana tam anlamı ile görevine başlamış durumdadır.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

İdari ve adli yargıdaki dosyaların geçirdiği süre farklılık gösterdiği için istinaf süreleri de farklılık göstermektedir. Öyle ki dosyanın hangi bölge adliye mahkemesinde olduğu bile istinaf süresi üzerine etkilidir. Ancak dava dosyasının bulunduğu bölgedeki görev yapan avukatlar genel olarak dosyanın bulunduğu bölge mahkemesinde istinaf süresi ne kadar sürer tahmini olarak bilmektedir.

Türkiye geneli olarak bir istinaf süresi belirleyecek olursak, tutuklu olanların önceliği bulunduğu için bu süre 1 yıldan da az sürede kara bağlanmaktadır. Fakat tutuklu olamayan bir iş söz konusu olduğunda ise bu süre 1 ila 3 yıla arasında değişmektedir. Bu durumdaki sürede dosyanın bulunduğu yer ve bölge mahkemesinin yoğunluğuna ve dava dosyasının işleyişine göre belirlenmektedir.