Kadıköy Avukat

Anasayfa / Blog / Kadıköy Avukat


Kadıköy Avukat

Kadıköy Avukat ekibimiz hukukun her alanında uzmanlaşmış profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. Müvekkillerimize her zaman dinamik ve yenilikçi bir şekilde çözüm odaklı olarak hizmet sunmaktayız. Başta tahliye hukuku, şirketler hukuku, miras hukuku, kamulaştırma davaları ve tazminat davaları olmak üzere tüm davalarınız için hukuk büromuzu arayabilirsiniz. Ayrıca iş hukuku içerisinde zorunlu olan arabuluculuk avukat hizmetlerimiz için de yine ekibimiz ile görüşebilirsiniz. Avukatlık mesleki etik değerleri kapsamında çalışmalarını sürdüren avukatlarımız her zaman hukukun üstünlüğü ilkesini prensip edinmişlerdir.

 

Tahliye Hukuku

Tahliye hukuku kira hukuku içerisinde de yer almaktadır. Taşınmazların ve gayrimenkullerin kiraya verilmesini ve aynı zamanda kiralanma sürecini kapsayan bir hukuk dalıdır. Tahliye ve kira hukuku Borçlar Hukuku’nun alt dalı olarak incelenmektedir. Hem kiraya veren hem de kiracı açısından bakıldığında kira sözleşmelerinin her iki taraf için de borç yükleyen sözleşmeler olduğunu söylemek mümkündür.

Kadıköy avukat ekibimiz ise sizlere tahliye ve kira davaları için profesyonel olarak vekillik hizmeti sunmaktadır. Konutların ve iş yerlerinin tahliye edilmesi için müvekkilleri adına en etkili sonucu sağlamak için hukuk büromuzdan vekillik ve danışmanlık hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

 

Şirketler Hukuku

Kadıköy avukat ekibimiz şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili tüm davalarınızda yeterli deneyim ve bilgiler çerçevesinde sizlere hukuki destek vermektedir.

Şirketlerin kuruluşundan birleşme ve şirket devralma gibi avukata ihtiyacınız olacak tüm durumlarda ekibimiz ile görüşebilirsiniz. Avukatlarımız her türlü ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi yanı sıra kurumsal olarak hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Şirketler hukuku da dahil olmak üzere her alanda da ortalık sözleşmelerinin tanzim edilmesi ve şirketler için gerekli olabilecek vekillik ve arabuluculuk hizmetlerimiz için de hukuk büromuz ile görüşebilirsiniz.

 

Miras Hukuku

Miras hukuku avukat ekibimiz veraset ilamının alınması, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali davaları, mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması süreçlerinde sizlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca ölen kişilerden kalan miras bazı durumlarda borca batık olabilmektedir. Bu gibi durumlarda mirasın getirisinden çok götürüsü de olabilmektedir. Miras avukatları ile miras hukuku içerisinde borca batık mirasın nasıl reddedilmesi gerektiği konusunda da sizlere yardımcı olmaktadır. Bu sayede de muhtemel yaşayabileceğiniz zararların önüne geçilebilmektedir.

Miras hukuku içerisinde yer alan muris muvazaası konusu da yine en çok karşılaşılan durumlardan biridir. Mal kaçırma davaları için alanında deneyimli ve miras hukuku ile ilgili yeterli donanıma sahip olan avukatlarımız ile görüşebilirsiniz. Özellikle muris muvazaası ile ilgili başarı elde edebilmek için dava aşamalarının yakından takip edilmesi gerekmektedir.

 

Arabulucu Avukat

Yargı sistemi içerisinde yer alan arabuluculuk alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle iş davaları için ilk olarak arabuluculuk tercih edilmektedir. Davalı ve davacıların da bulunduğu oturumlar düzenlenerek her iki tarafın da talepleri ve ihtiyaçları belirlenmektedir. Arabulucu ise her iki tarafın da kazançlı çıkacağı şekilde bir anlaşma yapılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Arabulucu avukat arkadaşlarımız mesleklerinde kıdemli ve gerekli eğitimleri almış kişilerdir.

Türk Hukuk Sistemi içerisinde zorunlu arabuluculuk da bulunmaktadır. Genellikle belirli bir miktarı içeren ticari davalar ve iş davaları zorunlu arabuluculuk içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bu tarz davalar için arabuluculuğa başvurulmadan herhangi bir dava açılmaması şartı da bulunmaktadır. Aksi halde davanın dava şartı yoksunluğundan usulden reddedilmesi gerekmektedir. Zorunlu arabuluculuk için sicilde kayıtlı olan arabulucular otomatik olarak atanarak uyuşmazlık için çözüm üretmeye çalışmaktadırlar.

Aksi durumlarda yani her iki tarafın da serbestçe karar verdiği arabuluculuk için de sicile kayıtlı olan bir arabulucu ile birlikte çalışılabilmektedir. Bu sayede de dava açmadan ve mahkeme görülmeden her iki taraf da sorunlarını kısa sürede çözüme ulaştırabilmektedirler. Kadıköy avukat ekibimiz içerisinde sicile kayıtlı olan arabuluculu arkadaşlarımız aracılığıyla konu ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma hukuku kapsamında yer alan tüm hükümler kamulaştırma davaları içerisinde görülmektedir. Kamulaştırma kararının alınması, kamulaştırmanın tamamlanması ve bedelinin mülkiyet hakkı sahibine ödenmesi gibi tüm süreçler bu davalarda görülmekte ve karara bağlanmaktadır.

Kamulaştırma genel olarak özel mülkiyete konu edinilen taşınmazların malikinin herhangi bir rızası olmadan kamu yararına olması nedeni ile devlete ait kamu kurum ve kuruluşları tarafından kanuna uygun olarak el konulması olarak tanımlanabilmektedir. Özel mülkiyete tabi olan mallar içerisinde ise arsalar, araziler, tarlalar, apartmanlar, binalar ve apartman daireleri de yer alabilmektedir.

Kamulaştırma davaları için belirlenen süreler ve aşamalar hakların korunması adına oldukça önemlidir. Kadıköy avukat ekibimiz ile görüşerek yasal süreçlerinizin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

 

Tazminat Hukuku(İş Kazası- Trafik Kazası)

Tazminat davalarında taraflar hem şahıslar hem de tüzel kişiler olabilmektedir. Tazminat davaları hem maddi hem de manevi olarak da açılabilmektedir. Ancak bu noktada manevi tazminat davalarının tüzel kişiler tarafından talep edilmeyeceğini de ayrıca belirtmek gerekmektedir.

İş kazaları ve trafik kazalarından dolayı tazminat davaları açılabilmektedir. Ölümlü trafik kazası nedeni ile maddi ve manevi tazminat davasının açılması ve takip edilmesi için Kadıköy avukat ekibimiz ile görüşebilirsiniz.

İş kazası nedeni ile de işverene veya firmaya karşı tazminat davaları açılması uygundur. Haklarınızın korunması ve mağduriyet yaşamamanız adına tazminat hukuku kapsamında açılabilecek tüm davaların takip edilmesi için bir avukat ile birlikte çalışmanızı tavsiye ederiz.