Kamulaştırma Avukatı

Anasayfa / Blog / Kamulaştırma Avukatı


Kamulaştırma Avukatı

Kamulaştırma Avukatı, bilindiği gibi kamu kuruluşu tarafından kamulaştırılan yada istimlak edilen taşınmazların ilgili dava süreçlerini yakinen takip eden kişi anlamına gelir. Bu kişi kamulaştırma yapılan yerlerin bedel tespiti veya tescil davaları ile ilgilenir.

Günümüzde pek çok avukat kamulaştırma davasına istinaden hukuksal bütün süreçleri takip edebilir. Fakat kamulaştırma davaları çok fazla karışık olduğundan kamulaştırma avukatı daha özenle ilgili davayı takip edebilir.

Her kamulaştırma davası öncelikle detaylı hazırlık ister. İlgili araştırmalar yeterli sonuca ulaştıktan sonra dava kişi ya da kişilerin lehine döner. Dolayısıyla her kamulaştırma davası büyük bir özen ister. Bu özeni de ancak kamulaştırma avukatı verebilir.

Kamulaştırma davaları karışık olduğunda işinin ehli bir kamulaştırma avukatına ihtiyaç vardır. Davayı büyük bir özen ile takip eden kamulaştırma avukatı gerekli her konuda davayı destekler.

Kamulaştırma Hangi Hukuk Dalı?

Kamulaştırma hangi hukuk dalı diye merak eden kişilere cevap olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri denilebilir. Yani kamulaştırma bedelini tespiti ve dava ile ilgili bütün durumlar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

Kamulaştırma İşlemini Kim Yapar?

Kamulaştırma işlemini kim yapar yada bu işlem nasıl ilerler diye merak edenlere ilgili yanıt şu şekilde verilebilir. Kamulaştırma işleminin ilgili mercilere ulaşması için kamu idareleri ve kamu kurumları tarafından gerekli işlemler halledilir. Kamulaştırma Kanunu’nda 5. maddesinde yer alan kamu idareleri ve kamu kurumları tarafından verilen kamulaştırma kararı isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Bu işlem hakkında ilgili yerlere kararın adet olunması için dilekçe vererek karşı dava açılabilir.

Kişi kamulaştırma avukatı ile ilgili mercilere maruzatını daha iyi anlatır. Bu yüzden kamulaştırma durumlarında herkes bir kamulaştırma avukatı tutarak süreci kendi

Kamulaştırma Davasını Kim Açar?

Kamulaştırma davasını kim açar diye sorulacak olursa ulaştırılacak taşınmasın maliki yetkili Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabilir. Bu davayı kamulaştırılacak yerin fiyatının az olması nedeniyle açabilir. Ayrıca aklına takılan herhangi bir nedenden dolayı da kamulaştırılacak yer adına dava açabilir. Dava açıldıktan belli bir müddet sonra ilgili karar verilir.

Kamulaştırma Kaç Yıl?

Kamulaştırma kaç yıl sonra işleme konulur denilirse kamulaştırma bedeli taşınmazın durumuna bağlı olup esas alınarak 5 yıl süre geçmiş olması gerekir. Yasal olarak emredici hüküm olan bu 5 yıl kuralı hiç bir koşulda değiştirilemez bir durumdur.

Kamulaştırma Bedelini Kim Öder?

Kamulaştırma bedelini kim öder diye merak edenlere ilgili yanıt kısaca şu şekildedir. Mahkeme kararı ile tespit edilen bedel, ilgili taşınmazın yada malın kaynak yada irtifak hakkının kamulaştırılmış bedelidir.  

Yerel mahkeme süreci sona erdiği zaman mahkeme tarafından belirlenmiş tutar peşin ve nakit olarak ilgili idare tarafından hak sahibine verilir. Yani miktar ilgili kişinin hesabına bankaya yatırılır.

Kamulaştırma Davası Ne Kadar Sürer?

Kamulaştırma davası ne kadar sürer diye merak etmek ve bir kamulaştırma avukatına gitmek muhtemeldir. İşini iyi yapan bir avukat her zaman önceliklidir. İlgili dava süreci yukarıda da belirtildiği gibi Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülür. Tahmini olarak mahkemelerin genel yoğunluğuna göre 10-12 ay sürebilir.

Mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösteren bu süre duruma bağlı olarak artıp azalabilir. İşinin ehli bir avukatla işlerin daha hızlı ve pratik olacağı unutulmamalıdır.

Kamulaştırma Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır diye merak edenlere ilgili detaylı bilgi aşağıda bahsedilmiştir. Bu bahsi geçen bedel kanunlara göre belirlenir. Kanunlar kamulaştırma bedelini tespit ederken aşağıdaki değerleri dikkate alır.

  • Vergi beyanı
  • Kamulaştırma tarihinde var olan resmi kıymet taktirleri
  • Taşınmazların birim fiyatı
  • Yapı maliyet hesapları

Bunun gibi daha pek çok durumları dikkate alarak büyük bir özen ile ilgili makamlarca hesaplanır. Bununla birlikte tüm ölçüm ve hesaplamalar objektif ölçüler de dikkate alınarak işleme tabi tutulur.

Kamulaştırma Ne Amaçla Yapılır?

Kamulaştırma ne amaçla yapılır diye soran kişilere ilgili yanıt şu şekilde verilebilir. Devletin yararına olan şahsi taşınmazların birleştirilerek okul, hastane, yol gibi çalışmalarda kullanılması amacı güdülür. Yani burada toplumun daha rahat şekilde yaşaması için  verilen temel bir hizmettir denilebilir.

Kamulaştırma durumlarında ilgili bir kamulaştırma avukatına başvurmak çok önemlidir. Adalet karşısında bu avukat ile daha dik bir duruş sergilemek mümkündür.