KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI AVUKATI

Anasayfa / Blog / KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI AVUKATI


KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI AVUKATI

 

İMAR PLANINDA PARK VE YOL OLAN KISIMLARA EL ATILMA OLMASA BİLE BU KISIMLARIN DA BEDELİNE HÜKMEDİLMELİDİR. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/17128 Karar Numarası: 2011/5077 Karar Tarihi: 22.03.2011 İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ ÖZETİ: Dava, kamulaştırmasız, el altlan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, emsal alınan taşınmaz ile dava konusu taşınmazın imar uygulaması sonucu oluşan parseller olup olmadığı araştırılmadan, emsal taşınmazın imar parseli, dava konusu taşınmazın ise kadastro parseli olduğu kabul edilerek, eksik inceleme ile emsal karşılaştırması sonucu belirlenen bedelden düzenleme ortaklık payının indirilmesi; taşınmazın el atılmayan ve imar planında konut alanında kalan Fen Bilirkişisinin krokili raporunda (E) harfi ile gösterilen bölümün önceden de yolu bulunduğundan, değer artışı olmayacağı gözetilmeden değer artışının varlığının kabulü ile eksik bedele hükmedilmesi doğru bulunmamıştır. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın Melikgazi Belediye Başkanlığı yönünden reddine, diğer davalı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazdı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR: Dava, kamulaştırmasız, el altlan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı Melikgazi Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davanın reddine, davalı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkındaki davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi yöntem olarak doğru olduğu gibi dava konusu taşınmazın 01.05.1995 tasdik tarihli l/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, "park, yol ve 2 katlı bağ ve sayfiye evleri alanında" kaldığı taşınmazın asfalt, yol ve kaldırım olarak el atılan ve ana arter niteliğindeki Tomarza Caddesi üzerinde kalan bölümü ile el atılmayan ancak imar planında ana arter olan kısım bedelinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsiline karar verilmesi ve konut alanında kalan ve el atılmayan kısmın bedeline hükmedilmemesi doğrudur. Ancak; 1- Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, emsal alınan taşınmaz ile dava konusu taşınmazın imar uygulaması sonucu oluşan parseller olup olmadığı araştırılmadan, emsal taşınmazın imar parseli, dava konusu taşınmazın ise kadastro parseli olduğu kabul edilerek, eksik inceleme ile emsal karşılaştırması sonucu belirlenen bedelden düzenleme ortaklık payının indirilmesi, 2- Melikgazi Belediyesi sorumluluğunda olan Fen Bilirkişisi E. A.’nın 20.11.2009 tarihli krokili raporunda (D) harfi ile gösterilen ve imar planında 25 metrelik yol olan, (F) harfi ile gösterilen ve imar planında park olan kısımlarına el atılmadığı anlaşılmış ise de, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun benzer konudaki 15.12.2010 gün ve 2010/5-662/651 sayılı kararı da gözetilerek imar planında yol ve park alanı gibi kamu hizmetine ayrılmış bulunan yerlere el atılmamış olsa dahi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesinin amir hükmü uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde davalı belediyece, ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırma görevinin yerine getirilmemesi ve malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir. AÇIKLANAN NEDENLERLE, EL ATMADAN ARTA KALAN BU NİTELİKTEKİ KISIMLARIN BEDELİNİN DE DAVALI MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMEMESİ, 3- TAŞINMAZIN EL ATILMAYAN VE İMAR PLANINDA KONUT ALANINDA KALAN FEN BİLİRKİŞİSİNİN KROKİLİ RAPORUNDA (E) HARFİ İLE GÖSTERİLEN BÖLÜMÜN ÖNCEDEN DE YOLU BULUNDUĞUNDAN, DEĞER ARTIŞI OLMAYACAĞI GÖZETİLMEDEN DEĞER ARTIŞININ VARLIĞININ KABULÜ İLE EKSİK BEDELE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR. SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazine’ye irad kaydedilmesine, 22.03.2011 gününde oybirliği ile verildi. İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu bölgeleri ile Bursa ve Kocaeli şehirlerindeki ayrıca Darıca ile Gebze bölgesindeki müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Daha detaylı bilgi edinmek için Avukat İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu iletişim bölümünden iletişime geçebilirsiniz.