Kiracı Tahliye Avukatı

Anasayfa / Blog / Kiracı Tahliye Avukatı


Kiracı Tahliye Avukatı

Kiracı Tahliye Avukatı, kiracı ya da mülk sahibi ile ilgili her türlü yargı işlemleriniz için yanınızda. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle ortadan kaldırılmıştır.

Belirtilen tarihin öncesinde yapılan bütün sözleşmeler eski kanun nizamına girmektedir. Ancak 1 Temmuz 2012 sonrasında yapılacak bütün sözleşmeler Türk Borçlar Kanunu’nu kapsamaktadır.  Bu nedenle sözleşme imzalandığı tarih incelenip sonrasında yasalara uygunluğuna bakılır.

Kira ve Kiracı Sözleşmeleri

Çok sayıda kira sözleşmesi bulunmaktadır. Özellikle bunun çeşitliliği bakımından profesyonel elden yardım alabilmek için Kiracı Tahliye Avukatı ile iletişime geçiniz. Yararlanma ve kullanma hakkı veren sözleşmeler, günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır.

Bahsi geçen çeşitli sözleşmelerde; kira iş yeri, filo kira sözleşmeleri, konut kira sözleşmeleri, finansal kira sözleşmeleri gibi ve daha birçok kira sözleşmesi bulunmaktadır.

Konut ve İş Yeri Kira Sözleşmeleri

Kira sözleşmeleri, tamamen yazılı olmakla yükümlü değildir. Bu sebeple sözlü sözleşme de yapılmaktadır. Ancak kira sözleşmelerinin kanıt ve ispatı, ayrıca akılda kalıcılığını arttırabilmek adına her zaman yazılı sözleşme yapmak daha avantajlı olacaktır.

Ülkemizde çok sık yapılmasa da bu imzalama ve şartnamenin; iki tarafında tamamen haklarını sonuna kadar savunabilmesi için noter huzurunda imzalanması çok daha sağlıklı olacaktır. Zira bununla birlikte taraflar imza beyanında yükümlülüklerinden kaçamayacaktır.

Bununla birlikte üçüncü kişilere karşı haklarını garanti altına almak, kira sözleşmesinin tapuya açılması adına daha kolay bir yol olacaktır.

Kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar çok önemlidir. Evin içinde bulunan demirbaşların listesi ve durumu, evin içine girilmeden önceki durumu mutlak husus ile belirtilmelidir. Bu listeden ziyade doğalgaz, elektrik, su gibi baş elemanların mülk sahibine ya da kiranın üzerinde olup olmayacağı belirtilmelidir. Ayrıca aidat vb. hususlardan doğacak daha önceki depozito masrafları da taraflar arasında üstlenen kişinin belirtilmesi gerekir.

Kira sözleşmesi hazırlanırken en sık karşılaşılan bir diğer husus ise kira artış bedelidir. Kira artış bedeli kira sözleşmesinde mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca kayıt altında tutulmalıdır. Sözleşmelerde kira ödeme günü ile birlikte nasıl ve ne şekilde olacağı belirtilmeli. Ayrıca diğer yazılacak bütün hususlar keskin ve net bir dille yazılmalıdır.

Yapılacak sözleşmeler ile ilgili net ve şeffaf bilgiler almak için Kiracı Tahliye Avukatı ile iletişime geçin.

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası öncesinde imzalanan sözleşmelerin bitmesiyle açılabilir. Bu dava genellikle kira piyasasının çok altında kalan bedelin daha iyi bir konuma gelmesi için istenen bedel davasıdır.

Kira tespit davası taraflar arasında uyuşmazlık hallerinde açılan davadır. Kiracı Tahliye Avukatı bu tür davalarda en doğru bilgiler ile yanınızda. Bu uyumsuzluğun mahkemeye taşınması hukuki çözümü doğurur. Taraflar sözlü olarak anlaşmaya varamadığı için haklarını hukuk yollarıyla arar.

Bu dava sırasında hakim borçlar kanunu baz alır. Hakim, gayrimenkulün hakkında vereceği kararı emsallerine göre verir. Yani bölge de bulunan benzer evlerin kira bedellerine bakarak (evin içinde bulunan demirbaşlar vb. sağlamlık kriterleri dahil) kira bedeli altındaysa arttırır. Ancak diğer gayrimenkul emsallere göre kira bedeli yüksekse düşürebilme yetkisi de vardır.

Borçlar kanunu yapısı gereği kiracıyı korumaktadır. Kiracı hakları mülk sahibine göre daha ağır gelmektedir. Bu sebeple eğer kira tespit davası açmak istiyorsanız mutlak suretle avukatlar ile görüşme yapın ya da avukat tutun.

Kiracı Ne Kadar Sürede Çıkar | Kiracının Tahliyesi Sebepleri Nelerdir

Kiracıyı mülkten çıkarmak işlenen politikaya göre her zaman değişiklik gösterir. Ancak bir kiracıyı mülkünüzden çıkarmak istiyorsanız işlemlere bir an önce başlamanız gerekecektir. Zira tahliye kararı çıkana değin kiracı mülkte kalma hakkı bulunmaktadır.

Kiracıyı tahliye edebilmek için kesin olan birkaç sebep bulunması gerekir;

  • Taşınmazın yeniden inşası olması gerekir.
  • Haklı sebepler dahilinde en az 2 ihtar yapılması gerekir.
  • Kira süresinin 10 seneyi doldurması gerekir.
  • Ödenmeyen kiralar bulunması gerekir.
  • Yazılı bir şekilde tahliye taahhüdü bulunması gerekir.
  • Kiralayan tarafın iş yeri ve konut ihtiyacı olması gerekir.

 

Tahliye Davalarında Dava Açma Süresi Nasıl Olur

Kira sözleşmeleri dahlinden sonra niyete göre açılan her dava için belli başlı süreler verilmiştir. Bu sürelerin öncesinde ve sonrasında yapılacak her türlü dava açımı ret olunacaktır. Bu sebeple dava açan tarafın zamanlama hatası olduğu için haklı ya da haksız olup olmadığı incelenmez.

Ayrıca usulen belirtilen dava açarken yapılan zamanlama hatasından ret aldığınız taktirde tekrardan dava açabilmeniz için en 6 ay en fazla 1 yıl kadar beklemeniz gerekecektir. Bu sebeple uzman bir avukattan yardım alabilmeniz şarttır. Bunun için Kiracı Tahliye Avukatı ile irtibata geçebilirsiniz.

Mülk Sahibi ve Kiracı Sorumlulukları | Kira Sözleşmesi Ne Zaman Biter

Borçlar kanunu 325. Maddesinde belirtilene göre; eğer kiracı sözleşme süresinden önce mülkten çıkarsa mülk sahibinin tekrar kiraya verene dek geçen sürede aldığı zararı karşılamakla yükümlüdür. Tabi bu geçen zamanda gayrimenkulün yeri, yapısı kriterleri zarara karşın değişkenlik göstermektedir.

Bu sebeple kiracı sözleşmesi bitmeden eğer mülkten ayrılmak isterse diğer tarafa ödemesi gereken bedeli göze almış olması gerekir.

Kira sözleşmeleri 1 yıllık olarak yapılmış olsa da, 1 yıl sonunda kiracıyı çıkarmak isteyen mülk sahibi bunu başaramaz. Zira yukarda belirtilen tahliye sebeplerini karşılamıyorsa borçlar kanuna göre kiracı hakları ortaya çıkar.

Ayrıca kiracı 1 yıl sonunda ev sahibi kontratın bittiğini gerekçe göstererek çıkarmak ister, kiracı kalmak isterse kiracı tarafından bir bildirim yapılmadığı taktirde aynı şartlar ile kontrat 1 yıl daha uzar.