MAL KAÇIRMA, MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ- İSTANBUL AVUKATI

Anasayfa / Blog / MAL KAÇIRMA, MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ- İSTANBUL AVUKATI


MAL KAÇIRMA, MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ- İSTANBUL AVUKATI

 

 

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz. MUVAZAA NEDİR, MURİS MUVAZAASI NEDİR? Muris muvazaasını en basit haliyle mirastan mal kaçırma olarak nitelendirebiliriz. MUVAZAA, bir hukuki ilişkide tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve tarafları bağlamayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşmadır. Muvazaa mutlak muvazaa ve nispi muvazaa olarak ikiye ayrılmaktadır. Mutlak Muvazaa taraflar arasında gerçekte var olmayan ve tarafları kendi aralarındaki anlaşma gereğince bağlamayan işlemin, üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla yapılmasıdır. Yani taraflar aslında aralarında bir işlem yapmamalarına rağmen üçüncü kişilere karşı bir işlem yapmış gibi görünürler. Bu hallerde yapılan işlem tarafların iradesine uygun olmadığı için geçersiz olmakta, işlem hiç yapılmamış gibi sonuç doğurmaktadır. Muvazaanın en yaygın örneği alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla sahip olunan bir taşınmazın görünürde bir satış işlemiyle bir başkasına devredilmesidir. Nisbi Muvazaa ise tarafların, aralarında gerçekte mevcut olan bir hukuki işlemi üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla gizleyerek, gerçekte olmayan farklı bir hukuki işlem yaratmasıdır. Bu halde mutlak muvazaadan farklı olarak görünürdeki işlem geçersiz olmakta, ancak tarafların gizledikleri işlem şekil şartlarına uygun olması durumunda geçerli olmaktadır. Bunun da günlük yaşamda en sık karşılaşılamn hali sahip olduğu bir malı gerçekte üçüncü kişiye devretmek isteyen kişinin, iradesi bağışlama yönünde olmasına rağmen mirasçılardan mal kaçırmak maksadıyla söz konusu işlemi satış işlemiymiş gibi göstermesidir. MURİS MUVAZZASINA GELECEK OLURSAK mirasçılarının sahip olduğu miras hakkını ortadan kaldırmak üzere miras bırakan tarafından yapılan hileli işlemler olarak tanımlayabiliriz. Bu duruma verebileceğimiz en yaygın örnek ise mirasbırakanın tapuda kendi adına kayıtlı olan taşınmazları üçüncü kişilere devretmesi yoluyla meydana gelmektedir. Yukarıda açıkladığımız şekilde hukuka aykırı olarak mirasbırakanın gayrimenkul devirlerini muvazaalı işlemlerle yapması tapu iptal ve tescil davasına konu olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus muris muvazaasına dayanan tapu iptal ve tescil davasının tenkis davası ile birlikte veya tenkis davası açıldıktan sonra ayrı bir dava olarak açılabiliyor olmasıdır. Mirasçıların miras hakkının zarar görmediği durumlarda muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası açılamaz. Önemli olan bir diğer nokta mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüdür. Mirasbırakanın mirası dilediği şekilde makul farklılıklar yaratarak paylaştırabilmektedir. Mirasbırakanın mirasçılarından mal kaçırma iradesiyle hareket edip etmediği bu noktadaki hukuki sorunu oluşturmaktadır. Mirasbırakanın mal paylaşımının hakkaniyete uygun yapılıp yapılmadığı Yargıtay’ın aşağıda paylaştığımız kriterleri ışığında değerlendirilmektedir. ***Toplumsal eğilimler, ***Ülke ve bölgenin gelenek ve görenekleri, ***Olayların olağan akışı, ***Davalının alım gücü, ***Tapuda gösterilen satış bedeli ile sözleşme tarihindeki rayiç bedel, ***Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde, miras bırakanın bakıma ihtiyacının olmaması, ***Miras bırakan ölmeden çok kısa bir süre önce ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılması *** Mirasbırakanın tapu devri yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, *** Miras bırakan, mirasçı ve taşınmazı devralan üçüncü kişi arasındaki sosyal ve beşeri ilişkiler Tapu iptali ve tescil davaları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Avukat İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu iletişim bölümünden iletişime geçebilirsiniz. İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu bölgeleri ile Bursa ve Kocaeli şehirlerindeki ayrıca Darıca ile Gebze bölgesindeki müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.