Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası bir diğer adı ile İzale-i şuyu olarak da bilinmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasında tüm paydaşlara sahip olmuş oldukları haklar sahip olunan hisse oranında paylaştırılarak verilmektedir. Tapu üzerinde gayrimenkulde hisse sahibi birden fazla kişiden oluşuyor ise hisseli gayrimenkul olarak adlandırılmaktadır. Paydaşlardan biri hissesini ayırmak isterse ortaklığın giderilmesi davasına başvuru yapılması gerekmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar kendi aralarında anlaşma sağlayarak mal paylaşımı yapabilmektedir. Ancak taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda ise iki farklı yöntem devreye girebilmektedir. Bunlardan biri hisselerin paylaştırılması diğeri ise satış yolu ile ortaklığın giderilmesi yöntemleridir. İcra yolu ile satılan taşınmaz malın bedeli paydaşlar arasında bölüştürülmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Ortaklığın giderilmesi davası için gayrimenkulün bulunmuş olduğu bölgedeki yetkili Sulh Mahkemesine bir hissedarın başvuru yapması gerekmektedir. Paylı olan mülkiyet üzerinde hakkı bulunmakta olan tüm hissedarlar davaya dahil edilmekte, eğer hissedarlardan biri vefat etmiş ise onun yerine davaya mirasçı olan kişi katılım sağlamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası, gayrimenkule tapu üzerinde ortak olarak hisse sahibi olan tüm paydaşlara karşı açılabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasında paydaşlardan birinin taşınır ya da taşınmaz malda bulunmakta olan hissesine yani bir diğer adı ile ortaklığa son vererek hisseden çekilmesi ve ortaklığın bitirilmesini talep etmesi sonucu açılmaktadır. Davanın sonuçlanabilmesi için ise tüm ortakların davaya katılım sağlaması zorunludur.

 


Konu ile ilgili diğer Yazılarımız