Pendik Avukat

Anasayfa / Blog / Pendik Avukat


Pendik Avukat
Merkezi İstanbul Kartal'da bulunan Yıldırım hukuk bürosu çok kısa bir süre içerisinde yakaladığı istikrarlı gelişme ile hukuk dünyası içerisinde oldukça saygın ve güvenilir bir yer edinmiştir. Günümüz itibari ile geniş çevrelere hukuk hizmeti veren Yıldırım hukuk bürosu, en iyi ve verimli sonuçlara ulaşmak amacı ile kendi içerisinde pek çok bölüme ayrılmıştır.
 
Hukuk büromuzun misyonu, yurt içinde ve dışında müvekkillerimize en uygun hukuki sonuçları en kaliteli şekilde sunmaktır. Bu hedeften hareket ile Yıldırım hukuk bürosu sağladığı hukuki hizmetin ve bu hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm hukuki gelişmeleri takip ederek ofis içerisindeki eğitim çalışmalarına ve başarının temel dayanağı insan faktörüne önem vermektedir.
 
Pendik ceza avukatı
Ülkemizde yasal olarak avukatlık mesleğinde bir sınıflandırma olmadığı için ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı şeklinde bir sınıflandırma da haliyle yoktur. İnternet üzerinde veya çeşitli platformalar üzerinde ağır ceza avukatı veya ceza avukatı gibi başlılar bulunsa da bu tür başlıklar gerçeği yansıtmamaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nca bir avukat her türlü davada müvekkilini her türlü davada istenen şekilde savunabilir. 


Yıldırım hukuk bürosu olarak Pendik ceza avukatlığı alanında profesyonel ekibimiz yani isimleri ile ceza alanında Ağır Ceza ve Sulh ve Asli Ceza mahkemelerinde görülecek olan tüm davalarda yanınızdayız.

Pendik kira hukuku
Pendik kira hukuku ile ilgilenen büroların başında Yıldırım Hukuk bürosu olarak gelmekteyiz. Kira hukukundan biraz bahsetmek gerekirse: Kira hukuku veya taşınmaz hukuku, mülkiyet sahibi ve kiracı zilyet arasındaki uyuşmazlıkları çözmek ve sözleşmeleri düzenlemek amacını taşıyan özel hukukun bir alt dalıdır. Kiracı veya mülkiyet sahibi, sözleşme tarafları arasında çıkacak uyuşmazlıkları çözmek ve nispi haklarını korumak amacıyla, avukatları aracılığıyla veya şahsen Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvurabilirler.

Pendik boşanma avukatı
Pendik boşanma avukatı, özel hukuktan medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku içerisindeki anlaşmazlıklardan doğan boşanma, velayet nafaka, mal paylaşımı gibi davalar konularında uzmanlaşmıştır.  Boşanma sebepleri Türk Medeni kanununda özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel sebeplere onur kırıcı davranışlar, zina, hayata kast, suç işleme örnek gösterilebilir. Genel sebepler ise şiddetli geçimsizlik, anlaşmalı boşanma ve evlilik birliğinin sarsılması olarak gösterilebilir.
 

Pendik icra avukatı
İcra avukatları, borçlunun yüklendiği edimi yerine getirmemesi, kısacası borcunu ödememesi durumunda alacaklının talebi üzerine İcra ve İflas Müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınmaz ve taşınır tüm mal varlığını tespit ederler. İcra avukatları İcra ve İflas kanunu dahilinde borcun tahsil edilmesini sağlarlar. Pendik icra avukatına ihtiyaç duyacağınız işlemleriniz için yardım almanız durumunda, avukatlarımız şu adımları takip edecektir:
 
*İlk olarak borç anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılır.
*Borçlu ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde İcra müdürlüğü aracılığıyla gerekli yasal süreç başlatılır.
*Haciz işlemlerinin başlamasından alacağın tahsiline kadar olan tüm süreçte müvekkil ile iletişim halinde bulunur.

Pendik işçi avukatı
İş hukuku iş, işçi ve işveren kelimelerini tanımlar. İşveren ile işçi arasındaki ilişkiyi detaylıca düzenler. Belirli sınırlamalar getirerek ortaya çıkabilecek olan uyuşmazlıkları düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. İş Kanunu’nda işçi ve işveren arasındaki sözleşme ve işçinin çalışma ortamına ilişkin hak ve yükümlülükleri, ayrıca işverenin işçisi üzerindeki hak ve yükümlükleri düzenlenmiştir. Öncelikle kimlerin işçi olarak sınıflandırılacağı ve İş Kanunu içerisinde yer alan maddelerden yararlanabileceği konusuna değinmek gerekmektedir. İşçi, bir ücret karşılığında işveren ile iş sözleşmesi altında sorumluluk ve haklar kazanan kişidir. İş hukuku alanında çıkabilecek olan her türlü uyuşmazlıkta  iletişime geçebilirsiniz.


Pendik kiracı tahliye avukatı

Kira Hukuka alanında çalışan avukatlarımız, taşınmazınızın gerçek değerini öğrenmek için kira tespit davası, işyeri ve konut sözleşmesinin hazırlanması, ödenmeyen kira nedeni ile taşınmazın tahliyesi davası, ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesi davası,Mülkiyet sahibinin kiracıyı tahliye etmesi durumlarında destek verilmektedir.

Pendik Miras Hukuku
Miras Hukuku Medeni Hukuk’un bir alt dalıdır. Miras hukuku muris ile varis arasındaki ilişkiyi düzenler. Miras hukuku ve vasiyetname hazırlama konusunda destek almak için işin uzmanı bir hukukçudan destek almanız önerilmektedir.  
 
Pendik Ticaret hukuku
Ticaret hukuku, özel hukukun ticaret ile alakalı tüm yasal mevzuatını kapsayan bir dalıdır. Ticari işletmeler, bireyler ve tacirler arasındaki alışverişi, tarafların haklarını ve ticari ilişkileri düzenler. Bu alanı 2011 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenler. Türk Ticaret Kanunu; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşınmaz Hukuku, Deniz Ticareti hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarını düzenler. Bu konu ile ilgili destek almak için işin uzmanı bir hukukçudan destek almanız önerilmektedir.
 

Maltepe Avukat ve Danışmanlık Hizmetleri için tıklayın