Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Anasayfa / Blog / Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu


Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Resmi evrakta sahtecilik suçu, hukuksal açıdan ciddi cezai yaptırımlar gerektiren önemli suçlardan biridir. Bu yüzden resmi evrakta sahtecilik avukatı yardımı almanız büyük önem taşıyor.

Resmi belgede sahtecilik suçu olarak da bilinen bu suç, 3 farklı başlık altında toplanmaktadır.

 • Sahte olan resmi bir belgenin menfaat sağlamak amacıyla kullanılması,
 • Aslen gerçek olan resmi belgenin üçüncü tarafları aldatabilecek şekilde değişikliğe uğratılması,
 • Sahte resmi belge düzenlenmesi

Bu başlıkları ifade etmektedir. Yukarıdaki sayılanların yapılması halinde yasalar gereği kişi resmi evrakta sahtecilik suçu işlemiş olur.

İster sahte bir resmi evrak düzenlensin ya da sahte olduğu bilinen resmi bir belgenin kullanılması olsun hiç fark etmeksizin, resmi evrakta sahtecilik suçu meydana gelmiş olur.

Daha çok özel evrakta sahtecilik suçu ile karıştırılırsa da, resmi evrakta sahtecilik suçunun farklı olduğunu belirtmek gerekir.

 

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Mağdur İle İlişkisi

Bu suçun işlenmesi sonucu ortaya 1 veya daha fazla mağdur çıkmış olsa bile, işlenen suçun asıl mağduru devlet sayılmaktadır. Çünkü bu suçun işlenmesi ile birlikte kamu güveni ciddi manada zedelenmiş olacaktır.

Düzenlenen sahte evrak nedeniyle herhangi bir şekilde zarara uğrayan kişiler mahkemede mağdur sıfatı yerine, suçtan zarar gören sıfatıyla bulunurlar.

 

Belgenin Resmi Sayılması İçin Aranacak Şartlar

Resmi belgede sahtecilik suçu oluşması için, sahte olarak hazırlanan belgenin resmi olup olmadığı önem taşımaktadır.

Belge sahte bile olsa hazırlanan belgeye resmiyet kazandıran bazı nitelikler bulunmaktadır. Bir belgenin resmi sayılabilmesi için, öncelikle aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir;

 • Hazırlanacak belgenin özellikle hukuki bir değerinin olması gerekir.
 • Hazırlanan sahte belge de bir dil kullanımı gereklidir. Ayrıca belgenin yazılı olması da, ona resmiyet kazandıran hallerden biri olarak değerlendirilir.
 • Resmi belgede sahtecilik suçu oluşması için, öncelikle sahtesi düzenlenen belgenin gerçeğinin de var olma kriteri bulunmaktadır. Yani belgenin gerçeğini düzenleyen bir kurum ya da kişinin olması aranan şartlardan biridir.
 • Gerçek belgeyi düzenleyen kurum ya da kişi bulunmuyorsa, resmi evrakta sahtecilik suçundan bahsetmek mümkün değildir.
 • Belgenin kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş olması da önemlidir. Sahtesi düzenlenen belgenin gerçeğinin kamu yetkilisi tarafından düzenlenmiş olması, aranan önemli şartlardan biridir. Şayet suça konu olan evrakın ilgili kamu görevlisi tarafından düzenleme yetkisi bulunmuyorsa, yine resmi belgede sahtecilik suçu unsuru oluşmamaktadır.

 

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Seçimlik Hareketleri

Resmi evrakta sahtecilik yukarıda da bahsedildiği gibi, üç farklı başlık altında toplanır. Bunlara açıklamalı şekilde değinecek olursak resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi, sahte olduğu bilinen resmi belgenin kullanılması ve resmi belgenin üzerinde oynama yapılarak insanları aldatacak şekilde değiştirilmesi, bu başlıkları teşkil etmektedir. Bunlara açıklık getirecek olursak şunları söyleyebiliriz;

Sahte Resmi Belgeyi Kullanma Suçu

Bu suç sahte belge düzenlemekten ziyade, sahte olduğu bilinen resmi bir evrakın kullanılması şeklinde oluşur. TCK 204/1 maddesinde düzenlenmiş olan sahte resmi belgenin kullanılması suçu oluşması için, kullanan kişinin belgeyi düzenlemiş olma şartı aranmaz.

Yani şüphelinin başkaları tarafından düzenlenmiş sahte resmi belgeyi kullanmış olması bu suçun oluşması için yeterlidir.

Belgeyi kullanan kişinin kullanmış olduğu belgeyi kendisinin düzenlemiş olması durumunda ise, doğrudan resmi belgede sahtecilik suçu işlenmiş olur.

 

Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatabilecek Şekilde Değiştirme Suçu

Resmi bir belgenin üzerinde yapılan değişiklikler, resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi suçunu teşkil etmektedir.

Bunun için üzerinde değişiklik yapılacak belgenin öncelikle yetkili bir kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

Yani düzenleme yapılan belgenin gerçeğinin var olması aranan şartlardan biridir. Herhangi bir resmi belge üzerinde yapılan ve hukuki farklılıklara neden olabilecek değişiklikler, bu suçun kapsamına girmektedir.

 

Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenleme Suçu

Resmi evrakta sahtecilik suçunun temelini oluşturan resmi belgeyi sahte olarak düzenleme suçu, belgenin sahte olarak gerçekmiş gibi hazırlanmasına dayalı bir suçtur.

Burada belgenin tamamen ya da kısmen üretilmiş olması fark etmez. Her iki şekilde de resmi belgeyi sahte olarak düzenleme suçu işlenmiş olur.

 

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Cezası Nedir?

İşlenen suçun cezasının belirlenmesi için, öncelikle suçun nitelikli ya da basit halli olup olmadığına bakılır.

Türk Ceza Kanunu'na göre resmi evrakta sahtecilik suçunun cezası aşağıdaki şekillerde düzenlenmiştir;

 • Sağlık personeli olarak görev yapan kişilerin gerçekten uzak bir şekilde belge düzenleyerek vatandaşın ya da kamunun zararına neden olabilecek durumlar doğurması dikkate alınır. Ayrıca belgeyi düzenleyen kişinin haksız menfaat elde etmiş olması, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gerektirir.
 • Resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde düzenlenmiş olması ya da kullanılması ise, basit hal olması durumunda 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezasını gerektirir. Suçun nitelikli olması durumunda ise verilecek ceza artırılır.
 • Herhangi bir kamu görevlisinin yürütmekte olduğu görev sebebiyle bunu kötüye kullanarak resmi evrakta sahtecilik yapması, resmi evrakın başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi ya da kullanması durumunda verilecek ceza ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasını gerektirir.
 • Belgenin sahte olduğu ispatlanana kadar kullanılmış olmaz ise, resmi belgenin sahtecilik suçunu maddi olarak oluşturan niteliklerine bağlı olarak, yukarıda verilen cezaların yarı yarıya artırılması söz konusu olabilmektedir.

 

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu İçin Zamanaşımı ve Uzlaştırma Var mı?

İşlenen suç takibi şikayete bağlı suçlar arasında olmadığı için, resmi belgede sahtecilik suçu için şikayet süresi bulunmamaktadır.

Bu nedenle cumhuriyet savcılığı zamanaşımı süresi dolmadan herhangi bir şikayet bulunmasa da kişi hakkında resen soruşturma açabilir.

Resmi belgede sahtecilik suçunun zaman aşımı ise 8 yıl olup, bu süre içerisinde suçu işlediği şüphesi duyulan kişilere soruşturma ve kovuşturma açılabilir.

Herhangi bir şikayet olsun ya da olmasın, suç tarihinden itibaren 8 yıl içerisinde kişi hakkında soruşturma açılması mümkündür. Burada kamu görevlisinin işlemiş olduğu suç, 8 yıllık süreden istisna olarak kabul edilir.

Kamu görevlileri tarafından işlenen resmi evrakta sahtecilik suçu için zamanaşımı 15 yıl olarak belirlenmiştir. Yine aynı şekilde herhangi bir şikayet olmasa bile cumhuriyet savcısı suç işlediği şüphesi bulunan kişilere 15 yıl içerisinde kovuşturma başlatılması için iddianame düzenleyebilir.

Diğer taraftan resmi evrakta sahtecilik suçu için uzlaştırma bulunmamaktadır.

 

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Nitelikli Dolandırıcılık

Bazı durumlarda nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçu birlikte işlenebilir. Resmi evrakta yapılan sahteciliğin işleniş biçimi genel olarak nitelikli dolandırıcılık ile birlikte daha yaygın olarak yapılmaktadır.

Suçun bu şekilde işlenmiş olması durumunda kişi hakkında ayrı ayrı nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarına yönelik cezalar verilebilir.

 

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Avukatı

Bu tip suçlarda uzmanlaşmış olması nedeniyle resmi evrakta sahtecilik avukatı ile sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Aksi halde yargılama eksikliği ya da yanlış yargılama gibi nedenlere bağlı olarak, şüphelinin daha fazla ceza alması mümkündür.

Yine buna benzer şekilde, mağdurun mağduriyetinin artması da söz konusu olabilir. Bu yüzden hem şüphelinin hem de suçtan zarar gören kişi ya da kurumların, resmi evrakta sahtecilik suçu için profesyonel bir ceza avukatından yardım almaları ideal olacaktır.