Terörizmin Finansmanı Suçu ve Yardım Etme Suçu

Anasayfa / Blog / Terörizmin Finansmanı Suçu ve Yardım Etme Suçu


Terörizmin Finansmanı Suçu

Terörizmin finansmanı suçu, yasalarca terör örgütü olarak belirlenen veya örgütsel faaliyetler için yeni yapılanmış gruplara bilerek yiyecek, malzeme, para veya değerli eşya temininde bulunulmasını kapsamaktır.

Kanunun amacı terör örgütlerinin finansal kaynaklarının ortadan kaldırılmasını sağlamak ve terörle her anlamda etkin bir mücadele etmektir.

Terörizmin Finansmanı Suçu ve Yardım Etme Suçlarının Farkı

Terörizmin finanse edilmesi ve örgüte yardım etme suçları arasında farklılıklar vardır. Örneğin terör örgütü üyesi birinin bir başkası tarafından gönderilecek para, gıda veya malzeme yardımını kendisine getirmesini istemesi ve kişinin bunu kabul etmesi, terör örgütüne yardım sağlama kapsamına girer. Kişi burada sadece aracı olup, örgütün faaliyetlerini yürütmesi için yaptığı aracılık işe yardım sağlamış olur.

Fon sağlama suçu ise süreklilik arz edecek şekilde örgüte birden fazla kez maddi veya malzeme yardımı yapılmasıdır.

 

Terör Örgütünün Finansmanı Suçunu Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Maddi bir değer karşılığı olan her türlü yardımın terör örgütlerine temin edilmesi, örgütün finansmanı suçunu kapsamaktadır. Örgüte yapılacak yardımın illaki para olması gerekmez. Kıyafet yardımı, gıda yardımı, silah veya araç temini gibi maddi değere sahip olan her türlü yardım, terör örgütünün finansmanı kapsamına girer.

 

Suçun Maddi Unsuru

İşlenen suçun maddi unsuru olarak, terör örgütüne yardım toplamak veya fon sağlamak görülmektedir. Burada Türk Ceza Kanunu yardım toplamak veya sağlamak gibi eylemlerde, suçun aynı yönde hareket ediyor olmasını dikkate alır. Yani nihayetinde iki şekilde de terörizmin finanse edilmesi söz konusudur.

İki şekilde hedeflenenin terör örgütüne bir şekilde maddi imkân sağlamak, para ile alınabilecek şeylerin temin edilmesi eylemleri bulunmaktadır. Kişi kendisine ait mal varlığı ile bunu sağlayabileceği gibi, bir başkasına ait mal veya maddi gücün terör örgütüne aktarılması şeklinde de fon sağlayabilir. görüldüğü gibi burada amaç, terörizmin maddi imkanlarının artırılmasıdır. Eylemin aynı yönde olması, terörün fonlanması suçunu oluşturmaktadır.

Fon sağlamada sağlanan menfaatin tutarının veya maddi değerinin hiçbir önemi yoktur. 10 TL yardım sağlanması ile 10 bin TL arasında yardım sağlanmasının arasında, maddi tutar dışında herhangi bir fark olmayıp, iki tutarda terörün fonlanması manasına gelir.

Terör örgütüne herhangi bir gayrimenkulün bağışlanması fon kabul edilirken, terör örgütü üyelerini isteyerek evinde ağırlayan, onlara yemek veren kişinin işlemiş olduğu suç ise teröre yardım etmektir. Bu iki suç, Türk Ceza Kanununa göre “teröre fon sağlamak” ve “terör örgütüne yardım etmek” olarak tanımlanır. Dolayısıyla verilecek cezalarda buna göre suçu oluşturan unsurlara bağlı olarak farklılık gösterir.

 

Terör Örgütüne Fon Sağlama Suçunun Manevi Unsuru

Terör örgütünün finanse edilmesi suçunun işlenmesi için, kişinin sağladığı menfaatin terör örgütü tarafından kullanılacağını bilerek ve isteyerek yapmış olması gerekir. Yani kast, terörün fonlanması için aranan şartlardan biridir.

Kişinin mesleği gereği yapmış olduğu ve sürekli tekrarı olmayan bazı durumlarda, terörizme yardım veya fon sağlama suçları oluşmamaktadır. Doktor olarak görev yapan birinin yaralı olan bir teröristi tedavi etmesi, kanunlarca suç sayılmamaktadır. Burada mesleki etik kurallar devreye girmektedir. Ancak tedaviyi yapan doktorun devletin ilgili birimlerine durumu haber vermemesi, belirli kapsamda suç kabul edilmektedir.

Terör örgütünü finanse edecek kişinin, illaki örgüt üyesi olma zorunluluğu yoktur. Kişi örgüt üyesi olmasa bile yapacağı yardımlar nedeniyle terörizmin finansmanı suçu işlemiş sayılabilir.

Terör örgütüne fon sağlayan kişinin kamuda çalışması durumunda, işlemiş olduğu suç terörizmin nitelikli finansmanı suçu kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla bu suç, kişinin daha ağır bir ceza ile karşı karşıya kalmasına sebeptir.

Fon sağlayan kişinin örgüt mensupları ile sıklıkla irtibatta olması, yardım toplayan kişi dışında diğer bir veya daha fazla örgüt mensubu ile herhangi bir şekilde iletişim kurması, aynı zamanda terör örgütüne üye olma suçunu da oluşturmaktadır.