BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE MÜDÜRÜN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEP ETMESİNİN ŞARTLARI

Uygulamada insan kaynaklarının sıkça söylediği bir laf vardır: ''beyaz yakalara fazla mesai ücreti ödenmez..'' bu iddia gerçeği yansıtmaz. Fazla mesai hak edişi bakımından beyaz yaka mavi yaka ayrımı yapılamaz. Hatta şartlarını sağlaması durumunda Üst düzey yöneticiler, müdürler bile fazla mesai talep edebilir.

SERVİS BEKLERKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRMEK İŞ KAZASI SAYILIR.

İş Kazası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde   ''Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.'' şeklinde tanımlanmıştır. 

TRAFİK KAZASI NETİCESİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN AZ BİR ÖDEME ALIP, 2 YIL İÇİNDE GERİ KALAN KISIM İÇİN TALEPTE BULUNMAK MÜMKÜNDÜR.

Trafik kazası neticesi sigorta şirketinden yetersiz ödeme alan kişi 2 yıl içinde geri kalan kısım için dava açabilir.

İŞVEREN VEKİLİ KONUMUNDAKİ ÇALIŞAN İŞE İADE DAVASI AÇAMAZ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi işçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda bulunmaması gerekir.

RESMİ TATİL ÇALIŞMASI SONUCU ÜCRET HESAPLAMASI

4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN BEDELİNİ İSTEME HAKKI

Kamulaştırma yapılırken taşınmazın bir kısmı bırakılmış ve kalan kısmın kullanımının mümkün olmadığı durumlar olabilir. Bu hallerde geri kalan kısmın da kamulaştırılmasının istenmesi mümkündür.