BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

Pendik Gayrimenkul Avukatı

Emlak alanında yaşanabilecek problem ve sorunlar sebebiyle birçok insan gayrimenkul avukatlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Türkiye’deki barınma ve mülkiyet konulu yaşanan hızlı ivmeyi göz önünde bulundurduğumuzda kiracı ya da malik sahibi için gayrimenkul sorunu bir hayli önemlidir.

Maltepe Gayrimenkul Avukatı

Eşya hukuku temelinde yer alan her türlü taşınmaz düzenlemelerin içerisinde bulunduğu alana gayrimenkul hukuku denmektedir.

İhtiyarı Arabuluculuk

İhtiyarı Arabuluculuk yapabilmek herkes tarafından mümkün olmamaktadır. Aynı zamanda İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk Şartları bulunmaktadır.

Kamulaştırma Avukatı

Kamulaştırma Avukatı, bilindiği gibi kamu kuruluşu tarafından kamulaştırılan yada istimlak edilen taşınmazların ilgili dava süreçlerini yakinen takip eden kişi anlamına gelir.

Tapu İptal Davası Avukatı

Tapu İptal Davası Avukatı tapu davalarına bakan bir avukat türüdür. Aslında her avukat tapu iptal davasına bakar.

Online Hukuki Danışmanlık, Avukatlık Hizmeti

Online Hukuki Danışmanlık, internet aracılığıyla hukuki danışmanlık hizmeti sunan bir sistemdir.

Anadolu Yakası Ceza Avukatı

Ceza avukatı çoğunlukla bireylerin mağduriyetleri gidermek ve özgürlüklerini kazanmak için hukuki yardım yapar. Zira toplumun en hassas taraflarını oluşturan bütün sorunları ele almaktadır. Ayrıca ceza avukatlarının branş bakımından diğer branş avukatlarına göre savunuş ve ilgi konuları farklılık göstermektedir.

Pendik Avukat

Yıldırım hukuk bürosu çok kısa bir süre içerisinde yakaladığı istikrarlı gelişme ile hukuk dünyası içerisinde oldukça saygın ve güvenilir bir yer edinmiştir. Günümüz itibari ile daha verimli sonuçlara ulaşmak amacı ile kendi içerisinde pek çok bölüme ayrılmıştır.

Uyap Dava Sorgulama

Adalet bakanlığı Türk vatandaşları mahkemede açık olan davalarının durumlarını için e devlet üzerinden görmelerini mümkün kılmaktadır. Yani e-devlet şifreniz ile uyap dava sorgulama yapılabilmektedir.

Vergi Mahkemesi Dava Açma Suresi

Vergi mahkemesi vergi davalarını ilk derece mahkeme statüsünde yargılar. Bu mahkemede görevlerine giren vergi uyuşmazlıkların çözümlenmesi İdari Yargılama Usulü Kanunu maddelerinde gösterilen kurallarla yargılanır.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

İstinaf mahkemesi ikinci derece mahkeme olarak isimlendirilmektedir. Yani ilk derecede verilen kararı değerlendiren ve detaylı inceleyerek yeniden karar bağlayan mahkeme istinaf mahkemesidir.

Belgede Sahtecilik Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Resmi belgede sahtecilik yapma suçu sözle değil delil sunularak kanıtlanır. Sahte belge üzerinde kişinin ve kurumun adının yazıyor olması şarttır. Aksi takdirde bu suçlama asılsız sayılacaktır.

Dava Dosyası Karara Çıkmış Ne Demek?

Dava dosyası karara çıkmış demek davanın artık kesinleşmiş yani net bir şekilde sonuca varmış olduğu anlamına gelmektedir. Dava dosyasının karara çıkması sonucunda karar kesinleşerek uygulanır ve asla kararda bir değişim söz konusu olamaz.

Dava Açma Süresi

dava açma sürecini dikkatli bir şekilde takip etmek büyük önem taşımaktadır. İdari yargıda dava açma süreleri idari davalar ve vergi davaları için farklılıklar gösterebilmekte ve dava açma süreçlerinde değişim olabilmektedir.

Dava Açıldıktan Sonra Mahkeme Ne Zaman Olur?

Dava açıldıktan sonra mahkeme dosya yoğunluğuna göre değişkenlik göstermekle en kısa zamanda duruşma davetiyesi taraflara gönderilir.