BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

AİLE KONUTU (ŞERHİ) NEDENİYLE TAPU İPTALİ DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda aile konutu şerhi nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

SAHTE EVRAK/EVRAKTA SAHTECİLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ-İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda sahte belge kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALİ EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Bir önceki yazımızda mal kaçırma-muris muvazaası nedeniyle tapu iptali davalarına ve Yargıtay kriterlerine değinmiştik. Aşağıda buna ilişkin tapu iptali davası emsal kararını paylaşıyoruz.

MAL KAÇIRMA, MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

HUKUKİ EHLİYETSİZLİK AYIRT ETME GÜCÜ OLMAMASI NEDENİYLE (YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ, AKIL HASTALIĞI, AKIL ZAYIFLIĞI, SARHOŞLUK...) TAPU İPTALİ DAVALARI-İSTANBUL AVUKATI

Bir önceki makalemizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlanmakta olup bu yazımızda tapu iptali ve tescil davası genel hatlarıyla açıklanacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA, ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI, ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLANMASI-İSTANBUL AVUKATI

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

İŞ KAZASI NEDENİYLE UZUV KAYBI (PARMAK KOPMASI) İSTANBUL İŞ KAZASI AVUKATI

Ülkemizde iş kazalarına sıklıkla rastlanmakta olup yaşanacak süreçlerde hak kaybı olmaması açısından alanında uzman bir iş ve sosyal güvenlik avukatından destek almak oldukça önemlidir. Bu yazımızda iş kazalarıyla ilgili temel bilgiler paylaşılacaktır.

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN BİR PARÇASI OLDUĞUNDAN TAZMİNAT HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKİR

Sefer primi, uygulamada harcırah olarak adlandırılmakta ve gidilen ülkeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sözü edilen sefer primi, yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen, Türkiye’ye dönüşte belge karşılığı kapatılan avanstan farklı olup, tamamen işçiye ödenen ücret niteliğindedir. Yerleşik Yargıtay kararlarında da uluslararası alanda faaliyet gösteren tır şoförlerinin yasal asgari ücretle çalışmayacağı kabul edilmektedir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞÜYU) DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Ortaklığın giderilmesi davalarının eski adı izale-i şüyu davaları olarak bilinir. Bu davalar paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallar için geçerlidir. Ortaklığın giderilmesi davaları mevcut olan birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip bireysel mülkiyete geçmeyi sağlayan bir dava türü olarak nitelendirilmektedir.

NAVLUN ALACAĞI İCRA TAKİBİ- İSTANBUL AVUKATI

Navlun ; Deniz hukukunda taşıyanın belirli bir ücret karşılığında, gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla taşımayı yüklendiği sözleşmedir. Taşıyan, gemisinin tamamını ya da bir bölümünü taşıtana tahsis edebilir veya parça mal olan belirli bir eşyayı denizde taşımayı yüklenebilir.

NAVLUN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

MADDE 1246  (1) 1188 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gemi kira sözleşmeleri ile zaman çarteri sözleşmeleri ve navlun sözleşmelerinden veya konişmentodan veya onun düzenlenmesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. (2) Bu süre, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar.

PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ AVUKATLIĞI- İSTANBUL AVUKATI

Son yıllarda kentleşmenin artması ve dolayısıyla yerleşim tiplerinin değişikliğe uğramasıyla birlikte apartman site yönetimi uygulamada büyük önem taşımaya başlamıştır. Fazla sayıda kişinin yaşadığı apartmanlarda ve sitelerde oturmak ortak alan kullanımıyla ilgili problemleri de beraberinde getirmiştir. Apartman site yönetimi uygulamada büyük önem taşıyan meselelerden birisi haline gelmiştir. Bu alanda çok fazla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti talep edilir olmuştur.

TIR ŞOFÖRLERİ FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI VE SEFER PRİMİ( HARCIRAH) - İSTANBUL AVUKATI

Somut olayda davacı, yurtiçi TIR şoförü olarak aylık net 800,00 TL ücret ve buna ilave olarak sefer başına ortalama 60,00 TL harcırah ile çalışmıştır. Mahkemece, davacının ücrete ilave olarak makul oranda harcırah aldığı gerekçesi ile fazla çalışma ücreti talebi reddedilmiştir.