BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

İŞ KAZASI NEDENİYLE UZUV KAYBI (PARMAK KOPMASI) İSTANBUL İŞ KAZASI AVUKATI

Ülkemizde iş kazalarına sıklıkla rastlanmakta olup yaşanacak süreçlerde hak kaybı olmaması açısından alanında uzman bir iş ve sosyal güvenlik avukatından destek almak oldukça önemlidir. Bu yazımızda iş kazalarıyla ilgili temel bilgiler paylaşılacaktır.

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN BİR PARÇASI OLDUĞUNDAN TAZMİNAT HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKİR

Sefer primi, uygulamada harcırah olarak adlandırılmakta ve gidilen ülkeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sözü edilen sefer primi, yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen, Türkiye’ye dönüşte belge karşılığı kapatılan avanstan farklı olup, tamamen işçiye ödenen ücret niteliğindedir. Yerleşik Yargıtay kararlarında da uluslararası alanda faaliyet gösteren tır şoförlerinin yasal asgari ücretle çalışmayacağı kabul edilmektedir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞÜYU) DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Ortaklığın giderilmesi davalarının eski adı izale-i şüyu davaları olarak bilinir. Bu davalar paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallar için geçerlidir. Ortaklığın giderilmesi davaları mevcut olan birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip bireysel mülkiyete geçmeyi sağlayan bir dava türü olarak nitelendirilmektedir.

NAVLUN ALACAĞI İCRA TAKİBİ- İSTANBUL AVUKATI

Navlun ; Deniz hukukunda taşıyanın belirli bir ücret karşılığında, gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla taşımayı yüklendiği sözleşmedir. Taşıyan, gemisinin tamamını ya da bir bölümünü taşıtana tahsis edebilir veya parça mal olan belirli bir eşyayı denizde taşımayı yüklenebilir.

NAVLUN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

MADDE 1246  (1) 1188 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gemi kira sözleşmeleri ile zaman çarteri sözleşmeleri ve navlun sözleşmelerinden veya konişmentodan veya onun düzenlenmesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. (2) Bu süre, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar.

PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ AVUKATLIĞI- İSTANBUL AVUKATI

Son yıllarda kentleşmenin artması ve dolayısıyla yerleşim tiplerinin değişikliğe uğramasıyla birlikte apartman site yönetimi uygulamada büyük önem taşımaya başlamıştır. Fazla sayıda kişinin yaşadığı apartmanlarda ve sitelerde oturmak ortak alan kullanımıyla ilgili problemleri de beraberinde getirmiştir. Apartman site yönetimi uygulamada büyük önem taşıyan meselelerden birisi haline gelmiştir. Bu alanda çok fazla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti talep edilir olmuştur.

TIR ŞOFÖRLERİ FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI VE SEFER PRİMİ( HARCIRAH) - İSTANBUL AVUKATI

Somut olayda davacı, yurtiçi TIR şoförü olarak aylık net 800,00 TL ücret ve buna ilave olarak sefer başına ortalama 60,00 TL harcırah ile çalışmıştır. Mahkemece, davacının ücrete ilave olarak makul oranda harcırah aldığı gerekçesi ile fazla çalışma ücreti talebi reddedilmiştir.

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN PARÇASIDIR- İSTANBUL AVUKATI

Sefer primi, uygulamada harcırah olarak adlandırılmakta ve gidilen ülkeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sözü edilen sefer primi, yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen, Türkiye’ye dönüşte belge karşılığı kapatılan avanstan farklı olup, tamamen işçiye ödenen ücret niteliğindedir. Yerleşik Yargıtay kararlarında da uluslararası alanda faaliyet gösteren tır şoförlerinin yasal asgari ücretle çalışmayacağı kabul edilmektedir.

ORMAN ARAZİSİ, KIYI KANUNU, SİT ALANI NEDENİYLE TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI EMSAL KARAR - İSTANBUL AVUKATI

Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle tapunun iptal edilmesi sonucunda hazine aleyhine dava açılabilecektir. Bu kapsamda açılacak dava tazminat davası olmaktadır. Aşağıda emsal nitelikte bir karar bulunmaktadır. Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle iptal edilen tapu neticesinde müvekkillerimize hazine aleyhine tazminat davası açma, davanın takibini yapma hizmetleri sunmaktayız. Daha detaylı bilgi için iletişim bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.

ORMAN ARAZİSİ, KIYI KANUNU, SİT ALANI NEDENİYLE TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI - İSTANBUL AVUKATI

Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle tapunun iptal edilmesi sonucunda hazine aleyhine dava açılabilecektir. Bu kapsamda açılacak dava tazminat davası olmaktadır. Aşağıda emsal nitelikte bir karar bulunmaktadır. Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle iptal edilen tapu neticesinde müvekkillerimize hazine aleyhine tazminat davası açma, davanın takibini yapma hizmetleri sunmaktayız. Daha detaylı bilgi için iletişim bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasaları güvene dayalı olarak işleyen piyasalardır, kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni ekonominin sağlıklı şekilde işlemesi ve devamlılığı açısından önemlidir. Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda birtakım düzenlemeler yapılmış, sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller yaptırıma bağlanmıştır.

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasalarında kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni, ekonominin sağlıklı şekilde işlemesini ve devamlılığını sağlar.  Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller yaptırıma bağlanmıştır. Aşağıda Danıştay 13.Dairesi’nin borsa manipülasyonu (piyasa dolandırıcılığı) suçu ve işlem yapma yasağına ilişkin temyiz kararını sunuyoruz.

BORSA MANİPÜLASYONU-SERMAYE PİYASALARI- PİYASA BOZUCU EYLEMLER İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasalarında kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni, ekonominin sağlıklı şekilde işlemesini ve devamlılığını sağlar.  Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller yaptırıma bağlanmıştır.

İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR? İTİRAZ NEREYE NASIL YAPILMALIDIR?- İSTANBUL AVUKATI

Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerden dolayı idari para cezaları uygulanabilmektedir. İdari para cezaları, mevzuata ve idari düzene aykırılık nedeniyle doğrudan idari merciler tarafından verilmektedir. Yani ceza niteliğindeki bu kararlar, yargı organlarına başvurulmadan idare tarafından alınır ve uygulanır.