BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN PARÇASIDIR- İSTANBUL AVUKATI

Sefer primi, uygulamada harcırah olarak adlandırılmakta ve gidilen ülkeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sözü edilen sefer primi, yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen, Türkiye’ye dönüşte belge karşılığı kapatılan avanstan farklı olup, tamamen işçiye ödenen ücret niteliğindedir. Yerleşik Yargıtay kararlarında da uluslararası alanda faaliyet gösteren tır şoförlerinin yasal asgari ücretle çalışmayacağı kabul edilmektedir.

ORMAN ARAZİSİ, KIYI KANUNU, SİT ALANI NEDENİYLE TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI EMSAL KARAR - İSTANBUL AVUKATI

Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle tapunun iptal edilmesi sonucunda hazine aleyhine dava açılabilecektir. Bu kapsamda açılacak dava tazminat davası olmaktadır. Aşağıda emsal nitelikte bir karar bulunmaktadır. Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle iptal edilen tapu neticesinde müvekkillerimize hazine aleyhine tazminat davası açma, davanın takibini yapma hizmetleri sunmaktayız. Daha detaylı bilgi için iletişim bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.

ORMAN ARAZİSİ, KIYI KANUNU, SİT ALANI NEDENİYLE TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI - İSTANBUL AVUKATI

Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle tapunun iptal edilmesi sonucunda hazine aleyhine dava açılabilecektir. Bu kapsamda açılacak dava tazminat davası olmaktadır. Aşağıda emsal nitelikte bir karar bulunmaktadır. Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle iptal edilen tapu neticesinde müvekkillerimize hazine aleyhine tazminat davası açma, davanın takibini yapma hizmetleri sunmaktayız. Daha detaylı bilgi için iletişim bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasaları güvene dayalı olarak işleyen piyasalardır, kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni ekonominin sağlıklı şekilde işlemesi ve devamlılığı açısından önemlidir. Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda birtakım düzenlemeler yapılmış, sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller yaptırıma bağlanmıştır.

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasalarında kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni, ekonominin sağlıklı şekilde işlemesini ve devamlılığını sağlar.  Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller yaptırıma bağlanmıştır. Aşağıda Danıştay 13.Dairesi’nin borsa manipülasyonu (piyasa dolandırıcılığı) suçu ve işlem yapma yasağına ilişkin temyiz kararını sunuyoruz.

BORSA MANİPÜLASYONU-SERMAYE PİYASALARI- PİYASA BOZUCU EYLEMLER İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasalarında kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni, ekonominin sağlıklı şekilde işlemesini ve devamlılığını sağlar.  Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller yaptırıma bağlanmıştır.

İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR? İTİRAZ NEREYE NASIL YAPILMALIDIR?- İSTANBUL AVUKATI

Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerden dolayı idari para cezaları uygulanabilmektedir. İdari para cezaları, mevzuata ve idari düzene aykırılık nedeniyle doğrudan idari merciler tarafından verilmektedir. Yani ceza niteliğindeki bu kararlar, yargı organlarına başvurulmadan idare tarafından alınır ve uygulanır. 

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU VE CEZAİ YAPTIRIMI - İSTANBUL AVUKATI

Piyasalarda doğru ve güncel fiyatların oluşması, piyasanın şeffaf ve açık bir ortam olması, kaynakların doğru aktarımı ve yatırımcıların doğru kararlar verebilmesi kısacası ekonominin sağlığı ve gidişatı açısından önemlidir. Bu nedenle bilgi kirliliğinin engellenmesi, piyasa ortamında güven duygusunun pekiştirilmesi gerekir. Manipülasyon, bu ortamın zedelenmesine ve dengenin bozulmasına neden olur.

ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIM TUTARININ 2019 YILI NET DÖNEM KÂRININ %25’İNİ AŞAMAMASINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME- İSTANBUL AVUKATI

Ticaret Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumayı amaçlayan yeni bir düzenleme getirmiştir. Bakanlık yazısı 31.03.2020 tarihinde TOBB’a gönderilmiş olup TOBB Genel Sekreterliği tarafından da 01.04.2020 tarihinde ilgili tüm odalara duyurusu yapılmıştır. Bakanlık’ın bu düzenleme ile mevcut Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, sermaye şirketlerinin mali yapısının bozulması riskini ortadan kaldırmayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Bakanlık yazısının tam metni, Bakanlık veya başka herhangi bir resmi kurum sitesinde yayınlanmamıştır.

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KİRA ÖDEMELERİ ERTELENECEK Mİ, KİRACILAR TAHLİYE EDİLECEK Mİ? - İSTANBUL AVUKATI

COVİD-19 salgını, sağlık alanındaki etkilerinin yanında ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanını da etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde Korona virüs salgının mücbir sebep olduğu kabul edilmiş ve salgınla mücadele adına birtakım tedbirler düzenlenmiştir.

İŞÇİNİN KORONAVİRÜS SALGIN HASTALIĞINA YAKALANMASI İŞ KAZASI NİTELİĞİ TAŞIR MI?

Tüm dünyada etkili olan COVİD-19 salgını karşısında İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından da birtakım sonuçlar doğmaktadır. Bu salgının yayılmasını kısıtlamak ve salgınla başa çıkmak amacıyla toplu yaşam ve kullanım alanlarından biri olan işyerlerinde de önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özel sektörde bazı işverenler tarafından uzaktan/evden çalışma usulüne geçilmiştir.

BEYAZ YAKA SUÇLARI- İSTANBUL AVUKATI

Beyaz yaka suçları, son yıllarda hukuk düzeninde artış gösteren suçlardan olup aynı zamanda güçlülerin suçluluğu olarak da ifade edilmektedir. 

ÜÇ AYLIK İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.03.2020 tarihinde Covid-19 küresel salgın hastalık ilan edilmiş, tüm ülkelere acil durum çağrısında bulunarak gerekli önlemleri almaları konusunda bildiri yayımlanmış, ülkemizde de korona virüs salgını ile mücadele edilmesi ve etkilerinin azaltılması kapsamında birtakım tedbirler alınmıştır.

İŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYETLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI

4857 Sayılı İş Kanunu, işçinin iş akdini feshedebilmesi için işverenin geçerli bir sebebe dayanması gerekliliğini düzenlemiş ve buna ilişkin usul kurallarını belirtmiştir. Bu genel hükümlerin haricinde haklı nedenle derhal fesih hakkı hem işçiler hem de işverenler açısından ayrı madde başlıkları altında düzenlenmiştir. Haklı nedenle fesih hakkı kısaca dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran bir hak olarak açıklanabilir.  İş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle taraflardan biri için bu ilişkiye devam etmek çekilmez hale gelmişse bu durumda ilgili tarafın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği kabul edilmiştir.