BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

SİTE ORTAK ALANLARINA MÜDAHALE DURUMLARINDA YÖNETİCİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE PROJEYE AYKIRILIK DAVASI AÇABİLİR Mİ?

Günümüzde artan nüfus ve ortaya çıkan toplu yaşam alanları ihtiyacı ile birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde site yaşamı oldukça artış göstermektedir. Toplu yaşam alanları olarak tasarlanan ve düzenlenen siteler bu ihtiyaca yanıt vermekle birlikte toplu yaşamaktan ve ortak alanları kullanmaktan kaynaklı sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu noktada bütün kat maliklerinin birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları çok önemlidir. Toplu yaşam alanlarının en önemli parçası olan ortak yaşam alanlarında kimi maliklerin, diğer maliklerin arsa paylarından doğan hakkını gasp edecek nitelikte uygulamalarda bulunduğu durumlarla karşılaşılmaktadır. 

BELGEDE SAHTECİLİK VE CEZA İNDİRİMİ

Türk Ceza Kanunun 211. maddesi,  belgede sahtecilik suçunun daha az cezayı gerektiren bir halini düzenlemiştir. Buna göre bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla evrakta sahtecilik suçunun işlenmesi, cezayı azaltmayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. TCK 211’deki düzenleme şu şekildedir: “Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, 1/2 oranında indirilir.” 

İMAR PLANININDA TAŞINMAZIN REKREASYON ALANI, SOSYAL DONATI ALANI, PARK ALANI, YEŞİL ALAN VS. GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLI MÜLKİYET HAKKINI KISITLANMASI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI

Anayasa’nın 46. Maddesi kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasında gerekli esas ve usulleri düzenlenmiştir. Buna göre kamulaştırma karşılığındaki bedelin nakden ve peşin olarak ödenmesi gerekir. Ancak uygulamada, belirlenen bu usullere uyulmadan ve kamulaştırma bedeli ödenmeden özel mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğu durumlar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu mülkiyet hakkına aykırı müdahalelere “kamulaştırmasız el atma” adı verilmektedir. Bu müdahale fiili el atma şekilde veya yapılan imar planlarının fiili olarak hayata geçirilmemesi şeklinde hukuki el atma  olabilmektedir.

SİGORTA POLİÇESİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ KONU

Genellikle sigorta poliçesi seçerken en uygun fiyatlıyı olanı tercih ediyoruz. Poliçenin kapsamına dikkat etmiyoruz. Poliçenin hangi riskleri kapsadığına dikkat etmek çok önemlidir. Zira poliçe kapsamında olmayan zararlar ödenmez. 

GÜNÜNDE ÖDENMEYEN ÜCRET HAKLI FESİH SEBEBİDİR.

Ücret alacağının gününde ödenmemesi işçiye haklı fesih sebebi verir. Bu durumdaki işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İSTANBUL TAM YARGI DAVASI AVUKATI

Günümüzde devletin idari kuruluşları ile vatandaş arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar neticesinde vatandaşların hakkının korunabilmesi çeşitli mevzuat hükümleri getirilmiştir. Bu kapsamda da tam yargı davası kişilerin tazminat taleplerini içeren ve idareye karşı açılan bir dava çeşididir. Usul ve esasları genel itibariyle İdari Yargılama Usulu Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kanunun ilgili maddeleri aşağıda anlatılacaktır.

İŞYERİNDEN HER NE SEBEPLE AYRILMIŞ OLURSA OLSUN ÇALIŞANIN ÇALIŞTIĞI DÖNEM İÇİN HAK ETTİĞİ PRİMİN ÖDENMESİ GEREKLİDİR.

Genellikle işverenler satış veya performansa dayalı primlerini yılda bir kere dağıtırlar. Şirket uygulamasına göre değişkenlik gösterse de çoğunlukla Nisan ayında prim dağıtımı uygulaması yapılır.

İSTANBUL TRAFİK KAZASINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA AVUKATI

Trafik kazalarının uyuşmazlığa konu olduğu olan destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türüdür. Bu maddi tazminat türü ölümlü kazalarda ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin açtığı bir davadır. Buradaki amaç ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin desteksiz kalmasıdır. Burada önemli olan unsur kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu davayı açabilmesidir.

İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI

Ülkemizde araç sahibi olma oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki artış çerçevesinde birçok uyuşmazlığa trafik kazaları konu olabilmektedir. 

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AVUKATI

Günümüz dünyası ve Türkiyesinde sosyal medya kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. İnsanlar paylaşımlarda bulunarak bu uygulamaları kullanmaktadır. Bu uygulamaları kullanırken kendi kişisel bilgilerini paylaşmaktadırlar. Bu kapsamda da bu kişisel bilgilerin istenmeyen kişilerce kullanılmasının engellenmesi konusunda Avrupa Birliği ülkeleri geçtiğimiz yıllarda birçok mevzuat ortaya koymuştur. Türkiyede de 24.03.2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 sayılı Kanun numarası ile çıkarılmıştır. 

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI AVUKATI

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden itibaren vatandaşların kişisel verilerinin korunması Avrupa Birliği ülkelerinin standartlarına eriştirilmiştir. Bu çerçevede de kişisel özellikle günümüzde sosyal medya olarak adlandırdığımız Facebook, İnstagram, Twitter gibi uygulamalarda kişisel verilerinin izinsiz veya mevzuata aykırı şekilde işlendiğini fark ettiklerinde bazı hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda da vatandaşların iki hakkından birisi veri sorumlusuna başvuru hakkıdır. İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerin korunması konusunda müvekkillerimize başvuru hakkının kullanılması konusunda da hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYET USULÜ AVUKATI

Günümüzde Türkiyede çok fazla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı çerçevesinde vatandaşlar Facebook, İnstagram, Twitter ve Snapchat gibi uygulamalarda kişisel verilerin korunması konusunda veri sorumluların hukuka aykırı işlemlerinden dolayı mağdur olabilmektedirler. Bu konuda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu durum aşılmaya çalışılmıştır. 

İSTANBUL KARŞILIKSIZ ÇEK

Ülkemizde son aylarda meydana gelen kur artışı ile birlikte karşılıksız çek oranında artış yaşanmıştır. Bu çerçeve de Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde karşılıksız çekin yaptırımları düzenlenmiştir. Ayrıca İcra ve İflas Kanunu da çekler konusunda kambiyo senedi olduğu için ayrı bir takip usuü düzenlenmiştir.

İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU

Dünyada ve Türkiyedeki son yüz yıldaki gelişmeler neticesinde idare yapmış olduğu işlem ve eylemlerden dolayı vatandaşlarına karşı sorumludur. Bu sorumluluk kusura dayanan sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İSTANBUL GAYRİMENKUL DAVALARI

aşınmaz satış sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu Madde 237 “Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır.” uyarınca resmi şekilde düzenlenir. Sözleşmeyi düzenleyecek resmi makam tapu memurluğudur. Tapu harçlarının yüksek olması sebebi ile taraflar çoğu zaman şekil şartını yerine getirmezler. Ancak geçerlilik şekli sağlanmadığı müddetçe taşınmaz satış sözleşmesi geçersiz olacaktır.