BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

İSTANBUL TRAFİK KAZASINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA AVUKATI

Trafik kazalarının uyuşmazlığa konu olduğu olan destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türüdür. Bu maddi tazminat türü ölümlü kazalarda ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin açtığı bir davadır. Buradaki amaç ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin desteksiz kalmasıdır. Burada önemli olan unsur kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu davayı açabilmesidir.

İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI

Ülkemizde araç sahibi olma oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki artış çerçevesinde birçok uyuşmazlığa trafik kazaları konu olabilmektedir. 

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AVUKATI

Günümüz dünyası ve Türkiyesinde sosyal medya kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. İnsanlar paylaşımlarda bulunarak bu uygulamaları kullanmaktadır. Bu uygulamaları kullanırken kendi kişisel bilgilerini paylaşmaktadırlar. Bu kapsamda da bu kişisel bilgilerin istenmeyen kişilerce kullanılmasının engellenmesi konusunda Avrupa Birliği ülkeleri geçtiğimiz yıllarda birçok mevzuat ortaya koymuştur. Türkiyede de 24.03.2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 sayılı Kanun numarası ile çıkarılmıştır. 

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI AVUKATI

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden itibaren vatandaşların kişisel verilerinin korunması Avrupa Birliği ülkelerinin standartlarına eriştirilmiştir. Bu çerçevede de kişisel özellikle günümüzde sosyal medya olarak adlandırdığımız Facebook, İnstagram, Twitter gibi uygulamalarda kişisel verilerinin izinsiz veya mevzuata aykırı şekilde işlendiğini fark ettiklerinde bazı hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda da vatandaşların iki hakkından birisi veri sorumlusuna başvuru hakkıdır. İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerin korunması konusunda müvekkillerimize başvuru hakkının kullanılması konusunda da hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYET USULÜ AVUKATI

Günümüzde Türkiyede çok fazla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı çerçevesinde vatandaşlar Facebook, İnstagram, Twitter ve Snapchat gibi uygulamalarda kişisel verilerin korunması konusunda veri sorumluların hukuka aykırı işlemlerinden dolayı mağdur olabilmektedirler. Bu konuda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu durum aşılmaya çalışılmıştır. 

İSTANBUL KARŞILIKSIZ ÇEK

Ülkemizde son aylarda meydana gelen kur artışı ile birlikte karşılıksız çek oranında artış yaşanmıştır. Bu çerçeve de Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde karşılıksız çekin yaptırımları düzenlenmiştir. Ayrıca İcra ve İflas Kanunu da çekler konusunda kambiyo senedi olduğu için ayrı bir takip usuü düzenlenmiştir.

İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU

Dünyada ve Türkiyedeki son yüz yıldaki gelişmeler neticesinde idare yapmış olduğu işlem ve eylemlerden dolayı vatandaşlarına karşı sorumludur. Bu sorumluluk kusura dayanan sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İSTANBUL GAYRİMENKUL DAVALARI

aşınmaz satış sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu Madde 237 “Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır.” uyarınca resmi şekilde düzenlenir. Sözleşmeyi düzenleyecek resmi makam tapu memurluğudur. Tapu harçlarının yüksek olması sebebi ile taraflar çoğu zaman şekil şartını yerine getirmezler. Ancak geçerlilik şekli sağlanmadığı müddetçe taşınmaz satış sözleşmesi geçersiz olacaktır.

İDARENİN İŞLEM YAPMAMASI

İdare hukuki olarak idari işlem ve idari eylem meydana getirmektedir. Bu çerçevede idareden hukuki olarak idari işlem yapılması istenebilir. Bu konunun yasal dayanağı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’dur.

İSTANBUL TAPU-KADASTRO AVUKATI

Türk Medeni Kanunu ve Kadastro Kanunu çerçevesinde kadastro işlemleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda da ilk olarak Kadastro Kanunu’nun ilk maddesinde kadastronun amacı belirtilmiştir.

İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI

Türkiyede tüketim kültürünün artması, ürün çeşitliliğin farklılaşması, e-ticaretin yaygınlaşması sebeplerinden dolayı tüketicilerin Tüketici Kanunu çerçevesinde İstanbul tüketici avukatı olarak hizmet sunmaktayız. Tüketicilerin memnun kalmadıkları ürünleri iadesi, ayıpsızı ile değişimi, indirim istemesi gibi çeşitli seçimlik hakları bulunmaktadır.

İSTANBUL KONKORDATO AVUKATI

Konkordato genel manası ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikle son aylarda meydana gelen kur dalgalanması neticesinde birçok şirket tarafından talep edilen konkordatoyu tanımlayacak olursak; iflasa tabi borçlunun iflasını önlemek amacıyla iflastan kurtulmasını sağlanmasıdır. Bu kapsamda da hem alacaklı hem de borçlu tarafından mahkemeden talep edilebilir. Burada amaç borçların yeniden yapılandırılmasıdır.

İSTANBUL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, başka deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları neticesinde yaygın olarak kullanılmayan başlanan akitlerdir. Türk Borçlar Kanunu’nda bu tip sözleşmeye yer verilmemiştir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri çifte tipli karma sözleşme özelliği göstermektedir. Yüklenicinin eser meydana getirme borcu eser sözleşmesinin esaslı unsuru iken; arsa sahibinin arsa payını devretme borcu taşınmaz satış sözleşmesinin unsurudur. Dolayısıyla bu tip sözleşmelere eser ve satış sözleşmelerinin hükümleri kıyasen uygulanacaktır. 

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

Günümüzde internet satışlarının genel tüketimdeki oranı artması neticesinde internet satışları çerçevesinde birçok uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bu kapsamda Türk Hukuku Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında düzenlemeler bulunmaktadır. 

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

Evlilik çeşitli ihtimallerde sona erebilmektedir. Bu kapsamda evliliğin mutlak butlanı ve nisbi butlanı örnek gösterilebilir. Evlilik boşanma ile de sona erebilmektedir.  Boşanma anlaşmalı ve çekişmeli olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma çekişmesiz şekilde görülmektedir. Bu kapsamda belirli şartlar gerrekmektedir. Bunlardan ilki evliliğin 1 yıl süre ile devam etmesidir.