BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

İDARENİN İŞLEM YAPMAMASI

İdare hukuki olarak idari işlem ve idari eylem meydana getirmektedir. Bu çerçevede idareden hukuki olarak idari işlem yapılması istenebilir. Bu konunun yasal dayanağı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’dur.

İSTANBUL TAPU-KADASTRO AVUKATI

Türk Medeni Kanunu ve Kadastro Kanunu çerçevesinde kadastro işlemleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda da ilk olarak Kadastro Kanunu’nun ilk maddesinde kadastronun amacı belirtilmiştir.

İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI

Türkiyede tüketim kültürünün artması, ürün çeşitliliğin farklılaşması, e-ticaretin yaygınlaşması sebeplerinden dolayı tüketicilerin Tüketici Kanunu çerçevesinde İstanbul tüketici avukatı olarak hizmet sunmaktayız. Tüketicilerin memnun kalmadıkları ürünleri iadesi, ayıpsızı ile değişimi, indirim istemesi gibi çeşitli seçimlik hakları bulunmaktadır.

İSTANBUL KONKORDATO AVUKATI

Konkordato genel manası ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikle son aylarda meydana gelen kur dalgalanması neticesinde birçok şirket tarafından talep edilen konkordatoyu tanımlayacak olursak; iflasa tabi borçlunun iflasını önlemek amacıyla iflastan kurtulmasını sağlanmasıdır. Bu kapsamda da hem alacaklı hem de borçlu tarafından mahkemeden talep edilebilir. Burada amaç borçların yeniden yapılandırılmasıdır.

İSTANBUL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, başka deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları neticesinde yaygın olarak kullanılmayan başlanan akitlerdir. Türk Borçlar Kanunu’nda bu tip sözleşmeye yer verilmemiştir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri çifte tipli karma sözleşme özelliği göstermektedir. Yüklenicinin eser meydana getirme borcu eser sözleşmesinin esaslı unsuru iken; arsa sahibinin arsa payını devretme borcu taşınmaz satış sözleşmesinin unsurudur. Dolayısıyla bu tip sözleşmelere eser ve satış sözleşmelerinin hükümleri kıyasen uygulanacaktır. 

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

Günümüzde internet satışlarının genel tüketimdeki oranı artması neticesinde internet satışları çerçevesinde birçok uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bu kapsamda Türk Hukuku Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında düzenlemeler bulunmaktadır. 

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

Evlilik çeşitli ihtimallerde sona erebilmektedir. Bu kapsamda evliliğin mutlak butlanı ve nisbi butlanı örnek gösterilebilir. Evlilik boşanma ile de sona erebilmektedir.  Boşanma anlaşmalı ve çekişmeli olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma çekişmesiz şekilde görülmektedir. Bu kapsamda belirli şartlar gerrekmektedir. Bunlardan ilki evliliğin 1 yıl süre ile devam etmesidir. 

KOCAELİ-İZMİT KONKORDATO AVUKATI

Konkordato genel manası ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikle son aylarda meydana gelen kur dalgalanması neticesinde birçok şirket tarafından talep edilen konkordatoyu tanımlayacak olursak; iflasa tabi borçlunun iflasını önlemek amacıyla iflastan kurtulmasını sağlanmasıdır. Bu kapsamda da hem alacaklı hem de borçlu tarafından mahkemeden talep edilebilir. Burada amaç borçların yeniden yapılandırılmasıdır.

KOCAELİ-İZMİT KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, başka deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları neticesinde yaygın olarak kullanılmayan başlanan akitlerdir. Türk Borçlar Kanunu’nda bu tip sözleşmeye yer verilmemiştir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri çifte tipli karma sözleşme özelliği göstermektedir. Yüklenicinin eser meydana getirme borcu eser sözleşmesinin esaslı unsuru iken; arsa sahibinin arsa payını devretme borcu taşınmaz satış sözleşmesinin unsurudur. Dolayısıyla bu tip sözleşmelere eser ve satış sözleşmelerinin hükümleri kıyasen uygulanacaktır. 

KOCAELİ-İZMİT BOŞANMA AVUKATI

Evlilik çeşitli ihtimallerde sona erebilmektedir. Bu kapsamda evliliğin mutlak butlanı ve nisbi butlanı örnek gösterilebilir. Evlilik boşanma ile de sona erebilmektedir.  Boşanma anlaşmalı ve çekişmeli olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma çekişmesiz şekilde görülmektedir. Bu kapsamda belirli şartlar gerrekmektedir. Bunlardan ilki evliliğin 1 yıl süre ile devam etmesidir. 

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ AVUKATLIĞI

Türkiye’de son yıllarda kentleşmenin artmasıyla çok katlı binalar da artış göstermiştir ve bununla birlikte apartman ve sitelerde oturmanın sonucunda belirli bir düzene tabi olmak zorunluluğu doğmuştur.  Toplu şekilde yaşamayı kolaylaştırmak için bazı kuralların varlığına ihtiyaç duyulmuştur ve bunun üzerine kanun koyucu bu kuralları içeren yasalar yapmıştır. Ülkemizde bu konuyla ilgili düzenleme 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile yapılmıştır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda apartman, site gibi yapıların yönetim kuralları, ortak giderlere katılma yükümlülüğü, kat maliklerinin hak ve sorumlulukları, ortak kullanım alanında uyulması gereken kurallar açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak bu konular her ne kadar kanun tarafından belirlense de kat malikleri, kiracılar ve site yönetimi arasında birtakım hukuki ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Bu ihtilafların yargı yoluna gidilmeden ya da gidildikten sonraki aşamalarda çözülmesi adına site yönetimleri avukattan destek almaktadır.

HAGB KARARININ SİLAH TAŞIMA RUHSATINA ETKİSİ

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 6. ve 7. maddelerinde kimlerin ateşli silah taşıma veya bulundurma hakkına sahip olabileceği yer almaktadır.

MASAK BLOKESİ

İstanbul Kartal’da bulunan alanında uzman ve donanımlı kadromuzla ceza avukatı olarak müvekkillerimize şikayetlerinde, kovuşturma ve soruşturma aşamalarında, davalarının dilekçelerinde, beyanlarında ve her türlü hukuki konuda müşteki  vekil veya sanık müdafi olarak hizmet sunmaktayız. İstanbul ceza avukatı olarak masak tarafından illegal bahis oynama bir diğer adıyla yasadışı bahis isnadıyla hesaplarına bloke konulan müvekkillerimize de hukuki hizmet sağlamaktayız. İstanbul ceza avukatı olarak müvekkillerimize güncel kanun değişikliklerini de dikkate alarak hizmet sunmaktayız.

MAAŞ PAKETİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAMAZ

Maaş paketi verilerek işten ayrılan çalışanlardan ( yani ikale sözleşmesi ile işten ayrılan çalışanlardan) bu maaş paketinin %35'ine kadar gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 21 Mart 2018'den*** önce yapılan kesintilerden Vergi Mahkemesinde dava açarak geri alınması mümkündür. Kesinti yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde açılmayan davalar zamanaşımına uğrar.

15 YIL 3600 PRİM GÜNÜ SEBEBİYLE KIDEM TAZMİNATI

15 YIL 3600 GÜN SEBEBİYLE İŞ YERİNDEN AYRILARAK KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK MÜMKÜNDÜR. DAHA SONRA BAŞKA BİR İŞE GİRMEK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SAYILMAZ.