Aile Hukuku Avukatı

Anasayfa / Uzmanlıklar / Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile içinde olup biten her türlü problemin çözümü için devreye giren olasılıkların bütünü aile hukuku gereğince incelenir. Medeni hukuku kapsamı içerisinde ele alınan bu sorun ve sıkıntılar aile hukuku ile çözülmektedir. Öte yandan evlilik, boşanma, nişanlanma, mal edinme, evlat edinme, velayet, vesayet ve yardım nafakası gibi hukuktan doğan terimleri de İstanbul aile hukuku kapsamında incelenmektedir.

Aile Hukuku Nedir? Aile Hukukunda Velayet

Evlilik dışı ya da evli olarak ortak yaşamlar hususu sonucunda ortaya çıkabilecek problemler için aile hukuku baz alınmaktadır. Türk hukuk sistemi çerçevesinde yasal olmayan evlilikler ile ilgili bir açıklama kural ya da madde bulunmamaktadır. Ancak belirtilen bu ilişkilerden doğacak çocuk ya da çocuklar hususu gene aile hukukunu ilgilendirmektedir. Burada bilinmesi gereken en önemli kural ise şayet evli şayet evlilik dışı doğan çocuklar için aile hukuku eşit hakları sunmaktadır.

Aile içinde yaşanan çocuk kaçırmaları, şiddet olayları, suni döllenme ile evlat sahibi olunma, çocuk istismarı, taşıyıcı anneli ve çocuk hakları da uluslararası sözleşmeler gereği iç hukuka bağlanıp, iç hukukta aile hukuku gereği ilgilenilmektedir.

Belirtilen bütün problemli durumlar için iş aile mahkemelerine düşmektedir. İş mahkemeleri de zaman zaman sosyal çalışmalardan, psikiyatristlerden ve ruh bilimcileri olmak üzere alanında uzman olan kişilerden yardım alarak çalışmaktadırlar. Aile mahkemelerinde atanacak hakimlerin evli ve çocuklu olup olmadıkları önemli bir kriter içerisinde incelenmektedir. Türk Medeni Kanunu, İstanbul aile hukuku üzerinde olabilecek tüm sorunları maddeler halinde sıralamıştır. Bununla birlikte nasıl sorunların sonuçlanıp karara varılacağı da belirtilmiştir. Verilecek her türlü kararda öncelikle Türk aile yapısı ardından örf ve adetler ayrıca gelenek ve görenekler önem arz etmektedir.

 

Aile Hukuku

Kelime anlamı olarak kısaca evlilik ya da evlilik dışı sorunları inceleyen hukuku dalıdır. Nişanlanma ile başlayıp evlilik bitişine kadar oluşabilecek sorunları kapsamaktadır. Bu sorunlar içerisine olan çocukları da dahil edip çocuk hakları da önemli bir rol oynamaktadır.

Bu hakların tahrip edilmesi ya da yok sayılması durumunda aile hukuku ceza veya yaptırımlar için hukuk mahkemelerinde adaleti aramaktadır. Türk Medeni Kanunu gereği belirlenen yasal hükümler ise aile hukukunun temelini oluşturmaktadır.

Öte yandan toplumumuzun içinde ki düzenin sağlanabilmesi için aile birliği oldukça önemlidir. Aile hukuku aile yapısı ve içerisinde oluşan sorunlar için de mahkemeler sorumlu tutulmaktadır. Aile hukuku içerik olarak aile kurumunun nasıl olması gerektiğini ve olası sorunlara nasıl müdahale edebileceğimizi anlatmaktadır. Olacak ya da olası sorunlar şu şekildedir;

  • Boşanma davalarında oluşan suç unsurları oldukça önemlidir.
  • Boşanma sırasında çocuk varsa onların velayet işlemlerini nasıl yürütüldüğü ve kime verileceği hakkında kararları almak.
  • Boşanmış olan eşler ve çocuklara verilen nafakaların belirlenip karara bağlanması.

 

Maddeler ile belirtilen sorunların hepsini İstanbul Anadolu Yakası aile hukuku düzenlemeleri ile çözüme kavuşturulur. Zira toplumun en küçük yapısı aile olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu küçük kurumun korunması toplum adına huzur ve güven getirecektir. Mutlu ve huzurlu ailelerde doğan çocuklar her zaman hayat içerisinde daha başarılı ve sağlıklı olmuşlardır.

 

Aile Hukukunda Velayet

Boşanma davalarının en büyük problemlerinden biri de velayettir. Bu durumlarda velayet davasından çıkan eşler arasında anlaşmazlıklar, olası çocukta olan miras bulunması sonucunda çocukların reşit olana dek velayeti alan kişi söz sahibi olmaktadır.

Bununla birlikte nafaka problemleri de velayet kadar önemli bir süreçtir. Bu durumda çocuk velayeti annede kalıyor ise verilere göre babalar çocuklarına nafaka vermemekte diretiyorlar. 1982 Anayasası gereği aile terimi “Türk Toplumunun Temeli” nitelendirilip, düzenlemelere tabi tutulmuştur.

 

Evlilik için bir araya gelen iki kişinin oluşturduğu kuruma aile denir. Zira bu en küçük topluluk biriminin görev ve haklarını belirleyende aile hukukudur. Aile hukuku içerisinde boşana türlerinin de çeşitleri bulunur. Bu çeşitler içinde her türlü madde aile hukuku içerisinde bulunmaktadır.

 

Aile birliği ve bütünlüğünün korunması, bunun için çıkarılan yasal olan bütün maddelerin uygulanması ve düzenlenmesi için yapılan çalışmalara da İstanbul aile hukuku içerisinde yer alan uzmanlar dahilinde işlenmektedir. Ayrıca diğer hukuk dallarının aksine güncellenen hukuk kuralları diğer hukuk dalları gibi önceki yasal düzenlemeyi değil güncellenen yasal düzenlemeyi baz almaktadır. Bu da Türk toplumu için huzur ve güvenliği ayrıca adaletin tahsis edilmesi adına öncü rol oynamaktadır.