Ceza Hukuku Avukatı

Ceza Hukuku

Ceza sözleşmesinin yapılması anında, Cezalanan menfaat mevcut değilse, Ceza sözleşmesi geçersizdir. Sözleşmenin yapıldığı anda varolan menfaat, sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur.

Ceza ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan Cezacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise Ceza ettiren sözleşmeyi feshedebilir.

Cezacı ve acentesi, Ceza sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak Ceza sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, Cezalının haklarını, Cezalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini Ceza ettirene yazılı olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince Ceza ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri Cezalıya yazılı olarak açıklar.