Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Anasayfa / Uzmanlıklar / Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Medeni hukuk kapsamında yer alan gayrimenkul hukuku arsa, ev, daire ve apartmanlar gibi taşınmazlar için düzenlenmiş bir hukuk bütününü ele alır. Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun en önemli parçasıdır. Zira tek dava içinde farklı hukuk kurallar çerçevesinde girift bir şekil olarak biçimlenir. 

Gayrimenkul Hukuku | Alım Satım Süreçleri 

Gayrimenkul hukuku davaları genel olarak asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgeye en yakın mahkemede dava açılır ve yer konum süreçleri etkili olup buna göre davalar da şekillenir.
Emlak satımı ve alımı ile kiralama, imar ve inşaat projelerinin mevzuata uygunluğu denetimi, her türlü kira sözleşmesi hazırlanması, gerekli ruhsatlar ve izinlerin alınması, imar ve tapu davarlarının yürütülmesi, aynı hak tesisi işlemleri ve yabancıların mülk edinmesi gibi konularda İstanbul Anadolu Yakası gayrimenkul hukuku avukatları profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir.


Gayrimenkul Hukuku Davaları
İstanbul Gayrimenkul hukuku, ev, daire, apartman, arazi, arsa vb. taşınmaz mallar ile ilgili bütün mevzuatları içerisinde barındırmaktadır. Bu sebeple istihkak davaları, tapu davaları, kira davaları, izaley-i suyu davaları, kamulaştırma davaları gayrimenkul dava konuları arasında yer alır. Bu davalar konu bakımından şu şekildedir; 
•    Tapu davaları, gayrimenkul Hukuku davaları arasında bulunan tapu iptali veya tapu tescili gibi dava türlerini kapsar. Hukuka aykırı olan düzenlemeler için tapu davaları açılır ve mağduriyetin engellenir. Bu nedenle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen tapu davaları ancak avukat vekaletiyle yürütülür.
•    İstihkak davaları, İstanbul Anadolu Yakası gayrimenkul Hukuku dava konularından bir diğeridir. İstihkak davalarında taşınmazın haksız ihlali söz konusudur. Yine Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarla takip edilmektedir.
•    Kamulaştırma davaları, gayrimenkul Hukuku davaları arasındaki bulunan özel arazi ve mülk fiyatının belirlenip kamulaştırma işlemlerine yapılacak itirazları kapsamaktadır. Kamu kurumlarına ve belediyelere karşı açılmaktadır.
•    Kira davaları, mal sahibi ya da kiracı tarafından açılır. Kira davaları, tahliye sebebi ya da kira bedeli yüzünden oluşan uyuşmazlıkları çözmektedir. Kira sözleşmesine uymayan herhangi bir taraf da birbiri hakkında bu davayı kanunen açabilmektedir.
•    İzaley-i suyu davaları, ortaklı olan taşınmaz mallar için ortaklığın sonlandırılması adına açılan davalardır. Bu davalar Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılır. Genellikle taksim ya da satış yoluyla ortaklık bitirilir.
Gayrimenkul Hukuku kapsamına giren ve yukarıda belirtilmeyen pek çok dava konusu daha vardır. Ancak en sık ve en önemli görülen davalar bunlardır. Gayrimenkul hukuku davaları incelik ve uzman alanı gerektirmektedir. Zira bunun için alanında uzman olan İstanbul Anadolu Yakası Gayrimenkul Hukuku avukatlarından yardım talep edebilirsiniz.

 

Dava Vekilliği Hizmetleri
Gayrimenkul hukuku, dava vekilliği hizmetleri çalışma bakımından genellikle ekonomik terimler ile hizmet vermektedir. Belirtilen hizmet, arazi, arsa, apartman, konut ve iş yeri gibi pek çok noktada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple koşul olarak hukuk alanı ise eşya hukukudur.  


İpotek ihtilaflarından doğan istihkak davaları kamulaştırma davaları, ön alım davaları, kira bedelinin tespiti, tescil davaları arsında bulunmaktadır. Davalara bakan birey personel ise akademisyen ve tam bir hukukçu olması şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte danışmanlık hizmetini verecek olan kuruluşların dava takip hizmetleri her alanda kaliteli bir devamlılık olması da ayrı bir koşuldur. 


İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Yapılan Anlaşmalar
Birey üzerinde bir arsa bulunuyorsa ya da bu arsanın üzerinde bir taşınmaz bir ev varsa koşullar dahilinde yetkililer tarafından teklifler getirilir. Bu sebeple gelen teklifin incelenmesi ve iyi düşünülmesi gerekir. Teklif getiren kişiler genellikle arsa üzerinde bulunan evi yıkıma sokup, çoğunluklu bir apartman yapıp belli bir kısmını ev ya da arsa sahibine bedel olarak vermek isteyecektir. 
Bu nedenle gayrimenkul hukuku kapsamında zararlı çıkmamak veya çıkar sağlayarak bir anlaşma yapmak adına alanında uzman ve profesyonel İstanbul Gayrimenkul Hukuku avukatından destek alabilirsiniz.

Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi
Gayrimenkul sözleşmesi bulunan bir taşınmaz, satış öncesinde imzalanan bir vaad sözleşmesidir. Yapılan sözleşme ilk adım olarak bir kaparo niyetinde garanti verir. Bu sebeple gayrimenkul hukuku kapsamında önemli bir alışveriş teminatıdır. Hukuk kapsamda doğru ve işleyiş bakımından hızlı bir süreç için İstanbul Anadolu Yakası Gayrimenkul Hukuku Avukatı ile iletişime geçip gerekli desteği alabilirsiniz. 

İstirdat Davası Niteliği
İstirdat davası kişilerin taşınmaz malları üzerine malikinin izni olmadan herhangi bir şekilde alım satım yapamamasıdır. Bunun üzerine malın iadesi talebi etme hakkı da bulunmaktadır. Malın zilyetliği için malın taşınır mal olması gerekir. Eğer mal taşınır ise dava sonucunda icra edilmesi beklenir. 


3. Kişilerce Yapılan İşgal (Ecrimisil)
Ecrimisil, bir gayrimenkulün, sahibinin izni ya da haberi olamadan kullanılması sonucu oluşan tazminat davalarıdır. Ecrimisil davası açılabilmesi için sahibinden izinsiz mülk kullanımı yapılmış olması yani haksız işgal yapılmış olması gerekir.  

Tapunun Tescili ve İptali Konusunda Dava
Kanuna aykırı, yolsuz veya usulsüz düzenlendiği iddia edilen tapu kayıtın hukuka göre uygun hale getirilmesi için açılan dava türüdür. Tapu iptali davası mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olduğundan, mahkemenin hükmü sonuçlanmadan yani kesinleşmeden icra edilemez.


Kat Mülkiyeti Hakkındaki Uyuşmazlık
Gayrimenkul hukuku, kat mülkiyeti hakkındaki uyuşmazlıklar sulh hukuk mahkemelerinde çözüme kavuşturulur. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri yargılama usulü olarak yazılı olarak esas alınır. Belirtilen bu usul iki aşamalı olup davalı ve davacı karşılıklı dilekçe ile çözüm yolları aranır. Kat mülkiyeti kurulması için ana gayrimenkul ile yönetilen bütün uyuşmazlıklar çözüm noktasını oluşturacaktır.