Belgede Sahtecilik Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Belgede Sahtecilik Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Resmi belge, bir kamuda görevlisinin görevi gereği düzenlediği yazılı bir belgedir. Bir belgede sahtecilik ibaresi kullanılıyor olması için o belgede yazan kamu ile düzenlenen belge arasında bir bağlantının olması gerekir. Resmi belgede sahtecilik yapma suçu sözle değil delil sunularak kanıtlanır. Sahte belge üzerinde kişinin ve kurumun adının yazıyor olması şarttır. Aksi takdirde bu suçlama asılsız sayılacaktır.

Bir suçun kanıtlanması ve cezalandırılması için o suçun somut olarak kanıtlanması gerekir. Bir suç kanıtlanmadığı takdirde suçlu görünen kişi suçlayan kişi gibi görünür. Suçlamalar kanıtlarla desteklendiği takdirse resmi belgede sahtecilik davası ile Asliye Ceza Mahkemesi ilgilenir. Suçu işleyen kişi kamu görevlisi ise bu davaya Ağır Ceza Mahkemesi bakmaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik Yapmanın Cezası Nedir?

Sahte olarak belge düzenleyen, resmi kurumlar tarafından hazırlana gerçek olan belgeyi değiştiren ve ya üzerinde oynayan ya da tamamen sahte bir belgeyi resmi belge gibi kullanan kişilerin cezası iki seneden beş seneye kadar ceza evine gönderilmektir.

Görevi resmi evrak düzenlemek olan kişilerin belgeyi sahte olarak düzenlemesi, gerçek olan belge üzerinde değişiklik yapan ve gerçeğe uygun olmayan şekilde belge hazırlayan ve bu belgeyi kullanan kamu görevlisi ise onların cezası da üç senden sekiz seneye kadar ceza evine gönderilmektir.

Sahici olan bir resmi evrakı yok eden, bozan ve ya saklayan kişi içinde iki seneden beş seneye kadar hapis cezası istenmektedir. Bu eylemleri gerçekleştiren kişi kamu görevlisi olduğu takdirse ceza oranı yarı oranda arttırılmaktadır.

Gerçeğe uygun olmayan belgeyi düzenleyen kişi doktor, eczacı, dişçi ya da diğer sağlık çalışanları ise bu kişilerin cezası bir yıldan üç yıla kadardır. Hazırlanmış olan sahte resmi evrak haksız yere bir çıkar karşılığında hazırlanmış olması ve ya kişilerin ya da kamunun zararına düzenlenmiş olması durumunda cezası verilir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezasını Hafifleten Sebepler

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek her şekilde suç teşkil etmektedir. Her suçun ispatı dahilinde cezası verildiği için sahte evrak düzenleme suçu da cezasız kalmaz. Ancak resmi belgede sahtekârlık yapılmasında hukuki olarak alacağı ispat etmek ve ya gerçeği ortaya çıkartmak gibi sebep var ise bu ceza hafifletilmektedir. Yapılabilecek olan hafifletme cezası verilecek olan cezayı yarı oranına düşürmek olacaktır.

Sahte evrak ya da özel belgenin bir başka suçu işlemek üzere hazırlanıyor olması o kişi veya kişileri ayrı ayrı cezalandırmaya yönlendirir. İşlenmiş olan her bir suç alakalı olduğu suç cezasına göre her birine göre yargılanır ve cezalandırılır.

Resmi olmayan belge niteliğine giren belgelerde sahtecilik yapmakta ilgili bulunduğu alanlarına göre cezalandırılmaktadır. Bu belgeler hamiline ya da emre yazılı kambiyo senetleri, hisse senetleri, emtiayı temsil eden belgeler ve vasiyetname ya da tahvil olmasıdır.